Aanscherping regels MRB-vrijstelling een feit

oldtimers-tocht100-1213-01

Op 17 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het voorgestelde Belastingplan 2014, waarvan ook een aanscherping van de regels voor vrijstelling motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers deel uitmaakt. De nieuwe regels gaan op 1 januari 2014 in.

De KNAC hecht er, als lid van de ‘oldtimeralliantie’, waarde aan nog even in te gaan op de totstandkoming van een en ander. In oktober 2012 presenteerde de regering Rutte II in het regeerakkoord de totale afschaffing van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers. Alle klassiekers c.q. oldtimers moesten in de ogen van de overheid motorrijtuigenbelasting gaan betalen. Met deze maatregel beoogde staatssecretaris Weekers (Financiën) op jaarbasis 153 miljoen euro binnen te halen. Milieuaspecten bleken tijdens de onderhandelingen tussen de staatssecretaris en de alliantie minder belangrijk. De alliantie, bestaande uit ANWB, BOVAG, FEHAC, FOCWA, KNAC en FEHAC, heeft daarop geprobeerd het cultureel belang zoveel mogelijk te beschermen, de schade aan de branche te beperken en daarmee de hobby van velen te redden.

Directe aanleiding voor de maatregelen zoals voorgenomen door de overheid was de import van vele tienduizenden oude dieselauto’s uit met name Duitsland. Klassiekers c.q. oldtimers die niet vanwege hobby of cultureel belang werden geïmporteerd, maar louter om goedkoop te kunnen rijden. Daarnaast bleken velen hun klassieke auto naar het rijden op LPG te hebben omgebouwd, om zo dagelijks zonder motorrijtuigenbelasting te kunnen rijden. Op zich best begrijpelijk, maar niet iets waarvoor de vrijstelling MRB bedoeld was.

In de discussies met de overheid en de staatssecretaris in het bijzonder, werd de argumentatie bemoeilijkt doordat men gedragseffecten – zoals verkoop of schorsen – niet in de discussie mee wilde nemen. Daarnaast signaleerde de alliantie dat de door de overheid gehanteerde cijfers niet correct waren. Dit is door de alliantie al in april aan de Tweede Kamer gemeld. Uiteindelijk echter, is het akkoord er toch gekomen. Niet omdat de KNAC een wijziging van de regeling wilde (van de KNAC mocht de oude regeling blijven bestaan), maar omdat gegeven de druk van de overheid om meer geld binnen te halen, dit destijds, na uitputtende onderhandelingen, het hoogst haalbare was. Gelukkig lukte het wel om de staatssecretaris te bewegen de totale afschaffing van vrijstelling te laten vallen en tot een overgangsregeling voor de categorie (benzine)auto’s van 25-40 jaar oud te komen. Meer dan dat bleek onhaalbaar, vandaar ook dat de oldtimeralliantie akkoord is gegaan.

Uiteraard is het de KNAC niet ontgaan dat er na het akkoord tussen overheid en alliantie diverse initiatieven zijn geweest om een betere regeling uit het vuur te slepen. De KNAC heeft grote waardering voor al het werk dat hiervoor is verzet. Er bleken echter geen nieuwe feiten en argumenten boven tafel te komen. Bovendien is het de protesterende instanties en oppositiepartijen niet gelukt om, mocht het tot een versoepeling van de door de overheid gewenste maatregelen komen, voor voldoende financiële dekking te zorgen.

Als lid van de oldtimeralliantie concludeert de KNAC dat de nu door de overheid gekozen regeling, inclusief overgangsregeling 25-40 jaar, minder rigide is dan de aanvankelijke kabinetsplannen. Anderzijds betreurt de KNAC het natuurlijk dat er toch een groep liefhebbers resteert die op jaarbasis met aanzienlijk hogere kosten geconfronteerd zal worden. Er was spijtig genoeg geen mogelijkheid om eenieder wat dit aangaat te ontzien, gezien het streven van de overheid.

Rest ons ieder te bedanken die ons in het traject gesteund heeft en voor de vele steunbetuigingen die we uit het land van clubs en particulieren hebben mogen ontvangen.

Dr. P.E. Staal
Algemeen directeur KNAC

Tags: , ,

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) – dé club voor liefhebbers van nieuwe auto’s, klassiekers, oldtimers, youngtimers, autonieuws, rijden en reizen – biedt zijn leden ook verzekeringen, pechhulp, youngtimer verzekering, oldtimer verzekering en auto advies. Lid worden?Reageren

 
 

 

Pechhulp

KNAC Pechhulp

KNAC Pechhulp

  • Hulp langs de weg
  • Vervangend vervoer
  • Transport van de auto


KNAC Mastercard Gold

De KNAC Mastercard Gold

De KNAC Mastercard Gold

  • Makkelijk betalen bij tolpoortjes
  • Aankopen 180 dagen verzekerd
  • Voor slechts 20 euro p/j


KNAC Lidmaatschappen

KNAC lidmaatschappen

Lidmaatschap met pechhulp:

  • In binnen- of buitenland
  • Basis of uitgebreide dekking
  • Met nog diverse opties….
Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club