Algemene ledenvergadering bij Classic Park

06 nov, 2021

De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de KNAC vindt dit jaar op 6 november plaats bij Classic Park in Boxtel. Een makkelijk bereikbare locatie, die dankzij de wisselende collectie bijzondere auto’s – vrijwel allemaal te koop! – sowieso al een bezoekje waard is.

Traditiegetrouw maken we voor iedereen die dat wil iets bijzonders van onze ledenvergadering. Natuurlijk kunt u opteren voor de vergadering alleen en bijvoor- beeld meebeslissen over de aanstelling van twee nieuwe bestuursleden. Daarnaast hebben we ook nu weer een prominent uit de autowereld uitgenodigd voor een voordracht – de naam houden we nog even geheim. In dit geval begint de bijeenkomst in Boxtel om 12.30 uur met koffie, thee en vlaai, waarna de vergadering om 13.00 uur begint en de dag om ca. 15.30 uur wordt afgesloten. Deelname is dan gratis.

Uitgebreider programma

Classic Park is echter meer dan een museum of vergaderlocatie. Er staat een zeer breed scala aan bijzondere auto’s, van youngtimers tot oldtimers, er is een prachtige shop en een ruim restaurant. Iedereen die dat wil kan daarom ook kiezen al om 10.30 uur te komen en vervolgens rechtstreeks van Classic Park-directeur Anton van Dijke te horen hoe één en ander is ontstaan, gevolgd door een bezichtiging en een Brabantse koffietafel. In dat geval wordt u 25 euro per persoon in rekening gebracht. U kunt zich via deze link naar de webshop opgeven voor de ALV met of zonder voorprogramma.

Voor welk programma u ook opteert, de jaarlijkse ALV van de KNAC wordt weer een gezellige en afwisselende bijeenkomst voor autoliefhebbers op een zeer ‘passende’ locatie. Wij hopen dan ook van harte u op 6 november in Boxtel te mogen begroeten!

Programma

  • 10.30-11.00 uur: Ontvangst leden met koffie, thee en diverse vlaai
  • 11.00-11.15 uur: Intro door Anton van Dijke, directeur Classic Park
  • 11.15-12.00 uur: Bezichtiging museum
  • 12.00-13.00 uur: Brabantse koffietafel
  • 12.30-13.00 uur: Ontvangst leden die alleen voor de ALV komen, met koffie, thee en diverse vlaai
  • 13.00-14.30 uur: Ledenvergadering en voordracht (nog geheime) prominent
  • 14.30-15.30 uur: Afsluiting met borrel en hapje

Agenda Algemene Ledenvergadering

– Opening
– Openingsrede Voorzitter
– Verslag ALV 2020
– Terugblik 2020
– Jaarverslag 2020 (ter goedkeuring)
– Goedkeuring wijziging statuten en huishoudelijk reglement – Décharge bestuur en directie
– Benoeming bestuursleden
– Samenstellen diverse commissies
– Plannen
– Goedkeuring begroting en prijzen 2022
– Wat verder ter tafel komt
– Rondvraag
– Sluiting

Deze artikelen zijn misschien ook interessant voor u