ALV wordt dit jaar een webinar

14 nov, 2020

Door het rondwarende coronavirus zou het onverstandig zijn om de geplande Algemene Ledenvergadering op 14 november in het Louwman Museum door te laten gaan. Althans, op de manier zoals u van de KNAC gewend bent. Daarom gaan we het anders doen. We gaan digitaal en wel op dezelfde datum, 14 november dus, van 15.00 tot 17.00 uur.

Natuurlijk zal het wennen worden. Kijken naar een computerscherm of op een mobieltje om zo een vergadering en voordrachten te volgen is iets heel anders dan binnen met elkaar naar een podium kijken en met elkaar van gedachten wisselen. Toch gaan we digitaal, want we willen geen enkel risico lopen. De ledenvergadering krijgt daarom de gedaante van een webinar. Dit betekent dat u zowel de ongetwijfeld zeer boeiende voordracht van Ad van Wijk over de toekomstkansen van waterstof als brandstof, als de Algemene Ledenvergadering thuis vanuit uw luie stoel kunt volgen. Na de voordracht van Ad van Wijk wordt de vergadering geopend door voorzitter Wouter Kolff. Er zal overigens sprake zijn van een beperkt aantal bestuursleden, want ook de bestuursleden die tijdens de ALV geen directe functie hebben volgen de vergadering thuis.

KNAC-leden die aan de ALV willen deelnemen konden zich tot en met donderdag 12 november inschrijven. Aanmelden is nu niet meer mogelijk omdat de vergaderstukken niet meer kunnen worden toegestuurd.

Deze artikelen zijn misschien ook interessant voor u