APK-vrijstelling 50 jaar gaat in op 1 januari

17 september 2020

De vrijstelling van de APK voor voertuigen van 50 jaar en ouder gaat in op 1 januari 2021. Daarmee volgt de minister van Infrastructuur en Waterstaat het advies van de Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK) om voertuigen van historisch belang die ouder zijn dan 50 jaar per 1-1-2021 geheel vrij te stellen van de APK-plicht.

Helemaal nieuw is de vrijstelling voor mobiel erfgoed niet, want in 2008 werd al besloten om voertuigen van vóór 1960 vrij te stellen van APK. De wijziging van de vrijstelling geldt niet voor bussen en taxi’s die gebruikt worden voor personenvervoer.

De APK-vrijstelling werd mogelijk door een nieuwe richtlijn die in 2014 door de Europese Unie werd aangenomen, waar in die mogelijkheid werd geboden. De SO-APK, waarin ook de KNAC zitting heeft, adviseerde daarop de minister om de vrijstelling voor voertuigen ouder dan 50 jaar in de wet op te nemen.

Deze artikelen zijn misschien ook interessant voor u