Rekeningrijden

Het terugdringen van files in de spits kwam in 1986 voor het eerst serieus op de politieke agenda. De toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat Neelie Smit-Kroes wilde op drukbereden wegen tijdens de spits een extra belasting invoeren. Zij en haar opvolgers slaagden er tot op heden niet in deze ‘spitsbelasting’ in te voeren.

Stop rekeningrijden

Er is de afgelopen decennia al verschillende keren actie gevoerd tegen rekeningrijden. Eind jaren negentig wilde toenmalig minister Tineke Netelenbos tolpoorten plaatsen op de snelwegen rond de grote steden in de Randstad. Haar plannen riepen grote weerstand op. Begin 1999 startte de ANWB gesteund door onder meer de KNAC de campagne ‘Stop Rekeningrijden’. De KNAC was en is met de ANWB van mening dat extra kosten voor de automobilist onwenselijjk zijn en dat rekeningrijden de files niet zal oplossen vanwege het gebrek aan alternatieven. In 2001 verdwenen de plannen van tafel, maar in 2009 deed Verkeersminister Eurlings een nieuwe poging met de Wet kilometerprijs, die het ook niet haalde. Met de sinds het einde van de economische crisis weer sterk toenemende verkeersdrukte op de Nederlandse wegen, dreigt rekeningrijden door de politiek toch weer op de agenda te worden gezet.

De KNAC is van mening dat er een eerlijker belastingregime moet komen waarbij automobilisten geen belasting betalen voor het bezit van de auto maar louter voor het gebruik. Daarbij zouden de belasting op nieuwe auto’s (BPM) en de motorrijtuigenbelasting volledig moeten verdwijnen.