Kilometerbeprijzing

De KNAC staat niet onwelwillend tegenover kilometerbeprijzing, maar vindt wel dat de totale lasten voor automobilisten niet moeten stijgen. Betalen naar gebruik is eerlijk, maar de invoering van kilometerbeprijzing mag niet bovenop de huidige belastingen komen. Het zou hand-in-hand moeten gaan met het geleidelijk afschaffen van de BPM, de aanschafbelasting op nieuwe auto’s. 

Met de invoering van kilometerbeprijzing is er dan tevens een rechtvaardige belasting per kilometer voor elektrische auto’s en alternatieve aandrijvingen, die via het tanken van fossiele brandstoffen nu niet meebetalen aan het bestaande systeem van betalen per kilometer. 

Om samen met andere organisaties op te trekken voor het behoud van de bewegingsvrijheid in ons land, heeft de KNAC zich aangesloten bij de Mobiliteitsalliantie. Kijk hier voor meer informatie hierover op mobiliteitsalliantie.nl.