Sporen uit het verleden

In een waarlijk elegant krullend handschrift zijn hun namen neergeschreven: de eerste leden, tevens oprichters, van de NAC. Het originele exemplaar van de ledenlijst is bewaard gebleven, evenals de notulen van de eerste bijeenkomsten.

Ledenlijst
Op de site vindt u het eerste ledenregister terug. NAC-voorzitter Backx uit Wieringerwaard is als eerste in de ledenlijst bijgeschreven, gevolgd door secretaris Aertnijs. Een langs de liniaal getrokken rode lijn markeert welke leden tot de oprichters gerekend worden en welke niet. De namen van leden die opzegden, zijn met krachtige halen uit het register verwijderd.
Bekijk hier de ledenlijst uit 1898.

Oprichtingsnotulen
Zestien regels wijdde secretaris Aertnijs aan de eerste vergadering – en hij sloot de notulen af met ‘Voorloopig niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering gesloten.’ Een eufemisme van het zuiverste water voor een groep enthousiaste liefhebbers die op het punt stond zich in het diepe te begeven. De officiële oprichtingsvergadering is uitvoeriger vastgelegd. De notulen weerspiegelen het DNA van de KNAC – ze staan nu op onze site.
Lees hier de notulen van de oprichtingsvergaderingen.

Rijksvergunningen
In het NAC-oprichtingsjaar introduceerde Nederland een vergunningensysteem voor autogebruik. Wie reden er auto, waar woonden ze en welk merk auto was het? En waren ze lid van de NAC? U leest het in het overzicht rijksvergunningen dat we aan de site hebben toegevoegd.
Klik hier voor het overzicht van rijksvergunningen.

Foto’s autorace

Van de autorace Parijs-Amsterdam-Parijs is een kleine collectie beelden beschikbaar. De foto’s uit het artikel in KNAC Magazine de Auto kunt u hier terugvinden.
Bekijk hier de foto’s van Parijs-Amsterdam-Parijs.