Opzegging KNAC-lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren met, teruggerekend vanaf de prolongatiedatum, inachtneming van één maand opzegtermijn. Graag de opzegging sturen naar:

KNAC Ledenservice
Postbus 93114
2509 AC Den Haag

Opzeggen per e-mail mag ook mits de e-mail wordt verstuurd vanuit de mailbox van het e-mailadres dat in onze ledenadministratie bekend is (dat is het e-mailadres waarop u de KNAC nieuwsbrief periodiek ontvangt).

Let op! Het opzeggen van een KNAC (auto)verzekering betekent niet dat ook uw KNAC-lidmaatschap automatisch wordt beëindigd.

FAQ

Wat is mijn prolongatiedatum?

Uw prolongatiedatum staat onderaan de brief die u jaarlijks ontvangt bij uw nieuwe lidmaatschapskaart. Ook op de voorzijde van uw lidmaatschapskaart staat “geldig tot”. Daar staat, net als op de brief, een maand vermeld. Echter op de kaart staat altijd een maand later (zodat u bij een verblijf in het buitenland tijdens de prolongatie van uw lidmaatschap nog over een geldige kaart beschikt). De prolongatiedatum is altijd op de eerste van deze maand. Dus:

– ontvangt u bijvoorbeeld een brief in 2017 waarop staat “Prolongatiemaand: juli”, dan is uw prolongatiedatum (en opzegdatum) 01-07-2017. Uw opzegging moet voor 1 juni 2017 door ons ontvangen zijn.

– kijkt u op uw lidmaatschapspas dan staat daar bijvoorbeeld “geldig tot: 08/17”, dan is uw prolongatiedatum (en opzegdatum) één maand eerder: 01-07-2017. Uw opzegging moet u (ruim) voor 1 juni 2017 verzenden zodat deze op tijd (voor 1 juni 2017) bij ons binnen is.

Kan ik per maand opzeggen?

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) is een vereniging. Verenigingen zijn onderworpen aan het verenigingsrecht (2:26 ev. BW). De regelgeving van de Wet van Dam  – die betrekking heeft op de stilzwijgende verlenging van abonnementen –  is niet een aparte wet, maar is opgenomen in de artikelen 6:236 BW en 6:237 BW alsmede in artikel 2:35 BW.

Op grond van art. 2:35 lid 6 BW voldoet de KNAC aan deze wetgeving door er voor te zorgen dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De KNAC heeft informatie op haar website geplaatst en besteedt aandacht hiervoor in het ledenmagazine ‘de Auto’(zie colofon).

De aan het lidmaatschap van de KNAC gekoppelde pechhulpservice is een verzekering. De Wet van Dam is echter niet van toepassing op verzekeringen. Voor dit product geldt dus dat er geen (wettelijke) plicht voor de KNAC geldt om deze regelgeving toe te passen.

Kortom, gezien het voorgaande kan de KNAC voor zowel het lidmaatschap van de vereniging als de daaraan gekoppelde pechhulpservice, volstaan met de door KNAC gehanteerde opzegtermijn. Er kan dus niet per maand worden opgezegd.

Ik heb (tijdelijk) geen auto meer maar wil wel lid blijven van de KNAC. Kan dat?

Ja, dat is mogelijk.  Stel u heeft een Internationaal lidmaatschap, u kunt dan per prolongatiedatum uw lidmaatschap omzetten van een Internationaal lidmaatschap (dat is inclusief onze pechhulpservice in binnen- en buitenland) naar een Vriendenlidmaatschap. U blijft dan lid van de KNAC, ontvangt o.a. nog steeds periodiek ons ledenmagazine maar u heeft geen recht meer hulpverlening bij autopech.

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) – dé club voor liefhebbers van nieuwe auto’s, klassiekers, oldtimers, youngtimers, autonieuws, rijden en reizen – biedt zijn leden ook verzekeringen, pechhulp, youngtimer verzekering, oldtimer verzekering en auto advies. Lid worden?
Column
Carl Höhner - Waarnemend voorzitter

Transparante mobiliteit

Sinds 1 januari is autorijdend Nederland verlost van de marktverstorende fiscale bijtelling. Gelukkig maar. Jarenlang is geprobeerd het [...]

Toon alle KNAC columns
Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club