Milieudefensie verliest rechtszaak over schone lucht

27 december 2017

Milieudefensie heeft een rechtszaak verloren waarin het eiste dat de staat meer zou moeten doen tegen luchtvervuiling. Milieudefensie was van mening dat het ‘mensenrecht op gezondheid’ werd geschonden, maar de rechtbank wees de vordering af.

In september kwam dezelfde rechtbank in een kort geding nog tot het oordeel dat de staat meer haast moet maken met het verbeteren van de luchtkwaliteit. Maar de rechtbank zegt nu in een toelichting dat het kort geding-vonnis een voorlopig oordeel is waarvan later kan worden afgeweken. De rechter wijst er in de uitspraak op dat de staat toewerkt naar het bereiken van de richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie, die nog niet overal in Nederland worden gehaald. Er is echter geen verdragsbepaling die de staat verplicht nu al aan de richtlijnen te voldoen.

Staatssecretaris Van Veldhoven van Milieu is van mening dat de uitspraak van de rechter bewijst dat de staat op de goede weg is met het verbeteren van de luchtkwaliteit. Eind 2018 biedt ze het Nationaal actieplan luchtkwaliteit aan de Tweede Kamer aan. Over de invulling van dat plan wordt nog overlegd met gemeenten en milieuorganisaties.

Deze artikelen zijn misschien ook interessant voor u