Milieuzone

In steeds meer steden in binnen- en buitenland worden milieuzones ingevoerd om oudere auto’s te weren. De KNAC is tegen de invoering van zulke zones omdat het effect in het gunstigste geval zeer gering is en niet opweegt tegen de financiële investeringen en de hinder voor bewoners van zulke binnensteden.

Inmiddels is een lappendeken van milieuzones ontstaan met in ieder land en soms ook in elke stad weer andere regels. Duitsland werkt met milieustickers, België controleert kentekens en in sommige Nederlandse steden wordt een auto op basis van bouwjaar geweerd, ook al voldoet deze aan recentere emissie-eisen.

KNAC is tegenstander

De KNAC is tegen de invoering van milieuzones en directeur Peter Staal legt graag uit waarom: “Iedereen is natuurlijk vóór schone lucht. De KNAC is echter om meerdere redenen tegen milieuzones. Allereerst omdat deze maatregel niet werkt. Onderzoek van de ADAC heeft dat bewezen. Milieuzones kosten ook nog eens veel geld. Alleen de Utrechtse milieuzone kost tot nu toe 10 miljoen euro terwijl een daling van de vervuiling niet goed te meten is. Dit geld had beter besteed kunnen worden aan bijvoorbeeld schone streekvervoerbussen in plaats van een symboolmaatregel als de milieuzone. Dat het hier om een symboolmaatregel gaat blijkt wel uit de milieuzone Rotterdam: daar mag je met een Golf 1 de stad niet meer in, maar wel met een cruiseschip dat even veel vervuilt als 80.000 auto’s! Daarnaast hebben de automobilisten die de stad niet meer in mogen gewoon wegenbelasting betaald en hebben de auto’s keurig een typegoedkeuring gehad. De maatregel is dan ook discriminerend en overbodig.
De KNAC vindt bovendien dat het een rommetje wordt van allerlei verschillende milieuzones. Verschillende steden hebben hun eigen beleid en aangezien ieder geacht wordt het recht te kennen, moet je maar weten wat waar van toepassing is. Deze lappendeken is ongewenst. Steden zoals Den Haag en Eindhoven hebben niet voor niets een milieuzone afgewezen. De voorkeur van de KNAC gaat uit naar totale afschaffing, maar als het dan toch moet dan maar een landelijke regeling (ofschoon dit de deur wagenwijd open zet voor meer zones). Een Europese regeling lijkt me in de praktijk niet haalbaar en we moeten goed beseffen wat de economische schade van milieuzones is, terwijl de lucht in veertig jaar niet zo schoon is geweest.

Milieuzones in binnen- en buitenland

Utrecht

  • Verboden voor dieselauto’s gebouwd voor 1 januari 2001
  • Gemeente onderzoekt verbod op niet-elektrische brom- en snorfietsen vanaf 2020

Rotterdam

  • Verboden voor dieselauto’s gebouwd voor 1 januari 2001
  • Verboden voor benzineauto’s gebouwd voor 1 juli 1992

Amsterdam

  • Geen nieuwe parkeervergunning meer voor oudere auto’s
  • Vanaf 2018 verboden voor brom- en snorfietsen ouder dan 2011

Antwerpen

  • Dieselauto’s – Sinds 1 februari verboden voor dieselauto’s die niet voldoen aan Euro 4 emissienorm of aan Euro 3 met roetfilter. Oudere diesels kunnen de stad alleen in tegen betaling vooraf.
  • Benzineauto’s – Sinds 1 februari verboden voor benzineauto’s ouder dan Euro 1 (verplicht per 1 januari 1992). Oudere benzineauto’s kunnen de stad alleen in tegen betaling vooraf.
  • Auto’s die ouder zijn dan 40 jaar mogen tegen betaling vooraf de milieuzone in. Check via deze link of uw auto de milieuzone in mag. 

Frankrijk

De kans dat je een Frans milieuvignet nodig hebt voor je auto is voorlopig nog vrij klein. Alleen in Parijs, Lyon en Grenoble kan dat het geval zijn. In Parijs geldt het voor alle auto’s gebouwd voor 1 januari 1997 en motoren van voor 1 juni 2000. Die mogen op werkdagen tussen 8:00 en 20:00 uur niet binnen de Peripherique komen. Vanaf 1 mei 2017 geldt het verbod ook voor auto’s met een buitenlands kenteken. Auto’s ouder dan 30 jaar zijn vrijgesteld van het verbod. Voor Lyon en Grenoble geldt de milieuzone alleen bij zware luchtvervuiling. Naar verwachting zullen er meer steden gaan volgen. Als je vaker naar Frankrijk gaat, is het slim zo’n sticker gewoon vast te bestellen.
Meer informatie over deze milieusticker en hoe je die goedkoop kunt bestellen vindt u hier

Duitsland

In Duitsland zijn de afgelopen jaren in tal van steden, zoals Bremen, Dortmund, München en Keulen ‘Umweltzones’ ingesteld. Je mag zo’n zone alleen in als je auto aan de milieueisen voldoet. Dat zijn dan diesels die voldoen aan de Euro 4-norm en benzineauto’s die voldoen aan de Euro 2-norm. Een sticker op je voorruit – rood, geel of groen van kleur met respectievelijk het cijfer 2, 3 of 4 – laat zien hoe schoon je auto is. In de meeste steden mag je alleen de milieuzone in met een groene sticker. Meer informatie over de milieusticker en de mogelijkheid om er een te bestellen vindt u hier.

Spanje

In en om Barcelona mag je vanaf 1 januari 2019 niet meer rijden met een oudere auto. In de stad zelf en 39 omliggende deelgemeentes geldt op weekdagen een milieuzone voor personenauto’s van voor januari 1997 en bestelauto’s van voor oktober 1994. Barcelona maakt geen verschil tussen benzineauto’s en diesels. Vanaf december 2017 zullen de genoemde categorieën auto’s al worden geweerd op dagen dat de luchtkwaliteit in de stad slecht is. 

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) – dé club voor liefhebbers van nieuwe auto’s, klassiekers, oldtimers, youngtimers, autonieuws, rijden en reizen – biedt zijn leden ook verzekeringen, pechhulp, youngtimer verzekering, oldtimer verzekering en auto advies. Lid worden?
Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club