Verlopen rijbewijs blijft langer geldig

7 september 2020

Nadat eerder dit jaar de geldigheid werd verlengd van rijbewijzen die in de periode van 1 februari tot 31 augustus zijn verlopen, is deze periode nu aangepast naar 1 december. De termijn voor rijbewijzen die in die periode verlopen, is verlengd met negen maanden in plaats van voorheen zeven maanden.

De reden voor de verlenging van de termijn is het coronavirus die het voor sommige mensen niet mogelijk maakt om het rijbewijs tijdig te verlengen. Het CBR heeft een achterstand in examens en herkeuringen en de beoordeling ervan heeft ook vertraging opgelopen. Later dit jaar zal worden bekeken of de periode waarin verlopen rijbewijzen geldig blijven opnieuw moet worden verlengd.

Deze artikelen zijn misschien ook interessant voor u