KNAC BELANGENBEHARTIGING

WIJ KOMEN OP VOOR DE BELANGEN VAN AUTOMOBILISTEN

Kort na de oprichting in 1898 begon de Nederlandsche Automobiel Club al met het sturen van rekesten naar overheden om op te komen voor de belangen van automobilisten. In 1908 kwam de club in verzet tegen maximale snelheden en in 1920 tegen de invoering van tolgelden.

Bijna 120 jaar later is het misschien nog veel harder nodig om de belangen van automobilisten te behartigen. De voorbije jaren heeft de KNAC zich sterk gemaakt voor de bezitters van oldtimers op het gebied van motorrijtuigenbelasting (MRB). Bovendien trekt de KNAC ten strijde tegen milieuzones waarvan het effect niet of nauwelijks meetbaar is en het dossier rekeningrijden is al sinds het midden van de jaren negentig een terugkerend fenomeen.

recente dossiers