Autobelastingen

De hoogte van de autobelastingen is de KNAC altijd al een doorn in het oog geweest. BPM, MRB, brandstofaccijns, de landelijke overheid int veel meer van het autoverkeer – en dan vooral de automobilist – dan er terugvloeit in de infrastructuur en het openbaar vervoer. En de provincies doen ook mee met zogenaamde opcenten. En ook hier wordt het belastinggeld lang niet alleen gebruikt voor de infrastructuur, er worden bijvoorbeeld ook musea van gesubsidieerd. De KNAC heeft beslist niets tegen het subsidiëren van kunst en cultuur, maar vindt het wel onjuist dat dat alleen wordt opgebracht door automobilisten.