Waterstof

Tegen de achtergrond van de steeds sneller groeiende wereldbevolking, de daardoor snel schaarser wordende fossiele brandstoffen en de klimaateffecten van het verbranden van die fossiele brandstoffen, is de zoektocht naar schone, hernieuwbare energie in een stroomversnelling geraakt. Hybride auto’s lijken slechts geschikt voor een overgangsperiode naar volledig emissievrije aandrijving. En onder emissievrij verstaan velen batterij-elektrisch vervoer. Maar de KNAC wil graag ook naar andere kansrijke aandrijfvormen kijken, zoals waterstof-elektrisch. Daarbij wordt waterstof die met groene energie is opgewekt als energiedrager gebruikt om in een auto via een brandstofcel elektriciteit op te wekken voor de aandrijving.

Een belangrijk voordeel van deze waterstoftechniek is dat je niet afhankelijk bent van grote accu’s die langdurig moeten worden opgeladen. waterstof kun je gewoon tanken bij een tankstations, waarvan er overigens nog te weinig zijn. De KNAC is voorstander van het gebruik van waterstof als energiedrager, omdat je daarin de groene energie die over is kunt opslaan. Nu staan windmolens vaak stil omdat ze hun stroom niet kwijt kunnen, maar als deze overtollige energie kan worden omgezet in waterstof neemt het rendement van de windmolens flinke toe. In de mix van aandrijfvormen die ons zo snel mogelijk klimaatneutraal moeten maken, vindt de KNAC waterstof onmisbaar.