Milieuzones

Steeds meer milieuzones, wat moeten we doen?

Hoe kijkt de KNAC naar milieuzones

In steeds meer steden in binnen- en buitenland worden milieuzones ingevoerd om oudere auto’s te weren. De KNAC is tegen de invoering van zulke zones omdat het effect in het gunstigste geval zeer gering is en niet opweegt tegen de financiële investeringen en de hinder voor bewoners van zulke binnensteden.

Inmiddels is een lappendeken van milieuzones ontstaan met in ieder land en soms ook in elke stad weer andere regels. Duitsland werkt met milieustickers, België controleert kentekens en in sommige Nederlandse steden wordt een auto op basis van bouwjaar geweerd, ook al voldoet deze aan recentere emissie-eisen.

KNAC is tegen milieuzones

De KNAC is tegen de invoering van milieuzones en directeur Peter Staal legt graag uit waarom: “Iedereen is natuurlijk vóór schone lucht. De KNAC is echter om meerdere redenen tegen milieuzones. Allereerst omdat deze maatregel niet werkt. Onderzoek van de ADAC heeft dat bewezen. Milieuzones kosten ook nog eens veel geld. Alleen de Utrechtse milieuzone kost tot nu toe 10 miljoen euro terwijl een daling van de vervuiling niet goed te meten is. Dit geld had beter besteed kunnen worden aan bijvoorbeeld schone streekvervoerbussen in plaats van een symboolmaatregel als de milieuzone. Dat het hier om een symboolmaatregel gaat blijkt wel uit de milieuzone Rotterdam: daar mag je met een Golf 1 de stad niet meer in, maar wel met een cruiseschip dat even veel vervuilt als 80.000 auto’s! Daarnaast hebben de automobilisten die de stad niet meer in mogen gewoon wegenbelasting betaald en hebben de auto’s keurig een typegoedkeuring gehad. De maatregel is dan ook discriminerend en overbodig.
De KNAC vindt bovendien dat het een rommeltje wordt van allerlei verschillende milieuzones. Verschillende steden hebben hun eigen beleid en aangezien ieder geacht wordt het recht te kennen, moet je maar weten wat waar van toepassing is. Deze lappendeken is ongewenst. Steden zoals Den Haag en Eindhoven hebben niet voor niets een milieuzone afgewezen. De voorkeur van de KNAC gaat uit naar totale afschaffing, maar als het dan toch moet dan maar een landelijke regeling (ofschoon dit de deur wagenwijd open zet voor meer zones). Een Europese regeling lijkt me in de praktijk niet haalbaar en we moeten goed beseffen wat de economische schade van milieuzones is, terwijl de lucht in veertig jaar niet zo schoon is geweest.

Laatste nieuws over milieuzones

Winkelwagen 0

Zoeken in knac.nl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors