Infrastructuur

Nederland heeft de laatste 15 jaar behoorlijk geïnvesteerd in de verbetering van de infrastructuur. Maar met de groeiende bevolking en de inspanningen om de woningnood op te lossen, zal het nodig blijven om de infrastructuur uit te breiden. De KNAC zet zich mede via de Mobiliteitsalliantie in voor het structureel investeren in onze infrastructuur.