Bestuur

Sinds de oprichting van onze onafhankelijke vereniging in 1898 komt de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) op voor de belangen van automobilisten. De vereniging KNAC is nog steeds 100% onafhankelijk.
De service- en verkoopactiviteiten worden uitgevoerd door de KNAC Services B.V., een te Den Haag gevestigde rechtspersoon (KvK nr.: 27124408) die voor 100% een dochteronderneming van de ANWB (Beheer B.V.) is. De KSBV staat onder toezicht van een raad van commissarissen (RvC). In deze RvC is de KNAC vertegenwoordigd door twee personen die ook bestuurslid zijn van de vereniging KNAC.
De KSBV ondersteunt als vanouds leden van de vereniging door bijvoorbeeld het voeren van een ledenadministratie en biedt aan de leden van de vereniging KNAC producten en diensten (zoals pechhulppakketten en verzekeringen) aan en organiseert evenementen voor de leden. De samenwerking tussen de vereniging en de KSBV werd in 2019 voor een periode van 5 jaar verlengd.

KNAC Services B.V. treedt ook op als adviseur en bemiddelaar op het gebied van vooral particuliere en, in mindere mate, zakelijke schadeverzekeringen. Voor deze activiteiten is een vergunning nodig. Wij staan geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 12012140.

In het bestuur van de KNAC hebben de volgende mensen zitting:

A.W. (Wouter) Kolff (voorzitter), aandachtsveld lobby
C.F.J.M. (Carl) Höhner (vice-voorzitter), aandachtsveld: internationale betrekkingen
A. (Arjen) Schepen (penningmeester), aandachtsveld: financiën
W.A.J. (Wim) Mijs (algemeen bestuurslid), aandachtsveld: clubevenementen/-activiteiten
A.J. (Arthur) Brouwer (algemeen bestuurslid)
D.W. (Duco) Hora Siccama (algemeen bestuurslid), aandachtsveld: jongeren

 Wouter
Kolff
 Carl
Höhner
 Arjen
Schepen
 Wim
Mijs
 Arthur
Brouwer
 Duco Hora Siccama