Bezoekers

008732
Bezoekers vandaag : 6
Gisteren : 1131

Over de KNAC

Sinds 1898 dé club voor enthousiaste automobilisten!

Waar het allemaal begon

Sinds de oprichting van onze onafhankelijke vereniging in 1898 komt de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) op voor de belangen van automobilisten. De vereniging KNAC is nog steeds 100% onafhankelijk.
De service- en verkoopactiviteiten worden uitgevoerd door de KNAC Services B.V., een te Den Haag gevestigde rechtspersoon (KvK nr.: 27124408) die voor 100% een dochteronderneming van de ANWB (Beheer B.V.) is. De KSBV staat onder toezicht van een raad van commissarissen (RvC). In deze RvC is de KNAC vertegenwoordigd door twee personen die ook bestuurslid zijn van de vereniging KNAC.

De KSBV ondersteunt als vanouds leden van de vereniging door bijvoorbeeld het voeren van een ledenadministratie en biedt aan de leden van de vereniging KNAC producten en diensten (zoals pechhulppakketten en verzekeringen) aan en organiseert evenementen voor de leden. De samenwerking tussen de vereniging en de KSBV werd in 2019 voor een periode van 5 jaar verlengd. 

Ons bestuur

In het bestuur van de KNAC hebben de volgende mensen zitting:

A.W. (Wouter) Kolff (voorzitter), aandachtsveld lobby
C.F.J.M. (Carl) Höhner (vice-voorzitter), aandachtsveld: internationale betrekkingen
A. (Arjen) Schepen (penningmeester), aandachtsveld: financiën
W.A.J. (Wim) Mijs (algemeen bestuurslid), aandachtsveld: clubevenementen/-activiteiten
A.J. (Arthur) Brouwer (algemeen bestuurslid)

D.W. (Duco) Hora Siccama (algemeen bestuurslid), aandachtsveld: jeugdzaken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

De leden van de KNAC maken gebruik van Wegenwacht Service ten behoeve van pechhulpverleningen. De CO2-uitstoot die deze service veroorzaakt, komt neer op 16,5 ton (in 2022).
In 2022 is deze CO2-uitstoot gecompenseerd door speciaal geselecteerde duurzame energieprojecten (groene stroom opwekken d.m.v. windenergie) in Chili en Turkije. Met deze projecten wordt elders CO2-uitstoot teruggebracht. Zie hiervoor het certificaat van de Climate Neutral Group.

De energieprojecten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en regio. Zoals werkgelegenheid, kennisoverdracht, gezondheidsverbetering, stimulering van de eigen economie en lokale milieuverbeteringen.

Ledenpas
De KNAC ledenpassen worden per 1-1-2024 gemaakt van ‘bio-PVC’, zijn volledig biologisch afbreekbaar en dus milieuvriendelijk.
Vanuit duurzaamheidsoverweging is de pas per deze datum ook niet meer een maar twee jaar geldig. Hierdoor hoeven er per twee jaar 16.000 ledenpassen minder gemaakt te worden.

Onze missie

De KNAC is een club voor autoliefhebbers die plezier beleven aan autorijden. De club bestaat uit een vereniging en een besloten vennootschap (KNAC Services B.V.). De opdracht van de KNAC vereniging staat beschreven in artikel 2 van de statuten. De opdracht van de KNAC Services B.V.  staat beschreven in de overeenkomst tussen de KNAC vereniging, KNAC Services B.V. en de ANWB B.V.:

Artikel 2 statuten KNAC Vereniging

 1. De vereniging heeft ten doel:
  a. Het behartigen van de belangen van het wegverkeer in het algemeen en het personenautoverkeer in het bijzonder
  b. Het behartigen van de belangen van het autotoerisme in het algemeen, zowel nationaal als internationaal;
  c. Het behartigen van de belangen van haar leden op de onder a. en b. genoemde gebieden;
  d. Het bevorderen van de veiligheid van het wegverkeer in het algemeen en in het bijzonder van die van haar leden, en
  e. Het bevorderen van de interesse voor de auto (historie) in de meest brede zin, onder meer door het (laten) organiseren van evenementen met al dan niet historische auto’s.

Samenvatting overeenkomst ANWB B.V.  en KNAC Services B.V.  (KSBV)

 • Artikel 1 van de overeenkomst bevestigt de samenwerking die de partijen in 1991 zijn aangegaan en bevestigt daarmee dat alle aandelen van de KSBV zijn ondergebracht bij de ANWB B.V..
 • Artikel 2 geeft aan dat de inkomsten van de KNAC naar KSBV  gaan, met uitzondering van de contributie-inkomsten die gebruikt worden om verenigings- en bestuurstaken uit te voeren.
 • Artikel 3 van de overeenkomst stelt vast dat KSBV grotendeels de uitvoering doet voor de vereniging, ten behoeve van de dienstverlening aan de leden. De vereniging en KSBV bepalen samen om welke dienstverlening het gaat.
 • Artikel 6 stelt dat de belangenbehartiging van de KNAC door de KNAC vereniging wordt gedaan. 

Onze visie

De KNAC gaat voor plezier in auto’s en autorijden. De KNAC wil in 2025 de grootste en meest invloedrijke club van autoliefhebbers zijn, om nu en in de toekomst, voor alle automobilisten en autoliefhebbers, zoveel mogelijk kansen te bieden om duurzaam plezier te hebben in auto’s en autorijden en  met plezier kunnen reizen in heel Nederland en vanuit Nederland ook met plezier op reis kunnen in Europa. De KNAC geniet van de vormgeving en techniek van vroeger en nu, en wil dat de auto als erfgoed zichtbaar is, ook op de weg. De KNAC vindt autorijden een bron van plezier. De KNAC stimuleert het gevoel van vrijheid van de autoliefhebber. De KNAC vindt het belangrijk dat er mooie veilige routes zijn, interessante bestemmingen waarbij met de auto van een breed recreatief aanbod genoten kan worden. 

De visie van de KNAC is gestoeld op een aantal kernwaarden:

Een adviserende rol

KNAC Services B.V. treedt ook op als adviseur en bemiddelaar op het gebied van vooral particuliere en, in mindere mate, zakelijke schadeverzekeringen. Voor deze activiteiten is een vergunning nodig. Wij staan geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 12012140. 

Beloningsbeleid KNAC Services B.V.

De KNAC Services B.V. biedt exclusief voor de vereniging Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) aan de leden van de KNAC producten en diensten aan. Enkele van deze diensten, zoals verzekeringen, vallen onder de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Het toezicht wordt uitgevoerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op basis van de artikelen 1:117 en 1:119 van de Wft moeten financiële dienstverleners hun beloningsbeleid schriftelijk vastleggen en op basis van artikel 1:120 Wft publiceren op hun website. Daarom treft u deze informatie op deze pagina van onze website aan.

Vereniging KNAC

Hoewel niet verplicht (de vereniging KNAC zelf valt immers niet onder de Wft) melden wij dat de bestuursleden van de vereniging KNAC volledig onbezoldigd hun taken uitvoeren. Alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten ten behoeve van de vereniging mogen worden gedeclareerd.

KNAC Services bv (KSBV)

We onderscheiden 3 groepen die een beloning ontvangen van de KSBV ontvangen: commissarissen, directie en overige personeelsleden.

Commissarissen

De commissarissen van de KNAC Services bv zijn niet in dienst van de KSBV. De raad van commissarissen van de KSBV bestaat uit drie commissarissen. Twee commissarissen zijn tevens bestuurslid van de vereniging KNAC en ontvangen een bescheiden vaste jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de KSBV. De derde commissaris wordt door de directie van de ANWB bv aangesteld en is traditiegetrouw een lid van de (hoofd)directie van de ANWB bv. De werkzaamheden die deze commissaris verricht zijn een onderdeel van zijn totale takenpakket en worden beloond op basis van het beloningsbeleid van de ANWB bv. (klik hier voor meer informatie).

Directie

De directie bestaat momenteel uit een (parttime) directeur. Deze directeur is, net als de overige personeelsleden, in dienst van de ANWB bv en wordt ook beloond op basis van hetzelfde ANWB beloningsbeleid voor bestuurders (klik hier voor meer informatie). 

De beloning bestaat uit een vast deel (80%) en een variabel deel (maximaal 20% van het vaste deel). Voor de hoogte van de variabele beloning is doorslaggevend hoe de klant (weging: 40%) en de medewerker (20%) over de ANWB oordelen en hoe de ANWB bv financieel rendeert (40%). Voor het überhaupt tot uitkering komen van de variabele beloning is een positief financieel resultaat van de ANWB B.V. vereist. 

De directeur van de KSBV heeft maar zeer weinig invloed op deze resultaten omdat het financiële resultaat van de KSBV maar in zeer geringe mate bijdraagt aan het totale rendement van de ANWB bv. Over hoe klanten en personeelsleden denken over de ANWB al helemaal niet.

Overige personeelsleden

De overige personeelsleden (alle personeelsleden behalve de directeur), die werken voor de KSBV, krijgen een volledig vast salaris. 

Winkelwagen 0

Zoeken in knac.nl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors