Kies uw taxateur

Om uw klassieke auto ‘all risks’ te kunnen verzekeren, verlangen verzekeraars een taxatierapport, niet ouder dan 2 jaar, dat is opgesteld door een registertaxateur. Een rapport is maximaal 3 jaar geldig. Er zijn momenteel 3 registers in Nederland waar een taxateur zich bij kan aanmelden en die een taxateur, na toetsing, erkennen. Als een taxateur erkend is, wordt dit door het betreffende register openbaar gemaakt. U kunt dus een taxateur zoeken op de site van het betreffende register. Zie hiervoor de sites van de registers van federatie TMVVRT en RETM .

Ook zijn er enkele merkenclubs waar zoveel kennis en specialisme aanwezig is dat zij zelf een goede waarde van een auto kunnen vaststellen. De rapporten, opgemaakt door experts van deze clubs, worden ook geaccepteerd. Zie hiervoor de site van de FEHAC .

Bij de KNAC kunnen klassieke voertuigen met een waarde tot € 50.000,- ook op overeengekomen waarde worden verzekerd. U spreekt dan een waarde af met de verzekeraar zonder tussenkomst van een (register)taxateur of clubtaxateur. De premie ligt iets hoger maar u bespaart ook de kosten van een taxatierapport en heeft de vrijheid om jaarlijks kosteloos de waarde van uw auto aan te passen. De overeengekomen waarde staat vast en een verzekeraar mag hier alleen van afwijken als blijkt dat er aantoonbaar een te hoge waarde is opgegeven of dat er sprake is van bedrog. De bewijslast hiervoor rust bij de verzekeraar. Ook een overeengekomen waarde is maximaal 3 jaar geldig.

Verzekerden die via de KNAC hun auto ‘all risks’ verzekerd hebben, ontvangen 2 maanden voor het aflopen van de overeengekomen of getaxeerde waarde een herinnering.