Bezoekers

024215
Bezoekers vandaag : 377
Gisteren : 483

Stikstofcrisis

Het stikstofprobleem en het verkeer

Nederland en de EU

Nederland heeft in de Europese Unie de hoogste uitstoot van stikstof, gevolgd door België en Duitsland. Dat komt door de veehouderij, de landbouw en de grote bevolkingsdichtheid, die voor veel vervoer en industriële productie zorgt. Daarnaast komt bijna eenderde van de stikstof in ons land uit het buitenland. De hoeveelheid stikstof is in veel gebieden hoger dan onze overheid in eigen regels heeft vastgelegd. Daarom zijn bouwprojecten en infrastructurele werken stilgelegd na gerechtelijke procedures.

Om de bouw weer aan de gang te krijgen heeft het kabinet onder meer besloten om de maximumsnelheid overdag te verlagen naar 100 kilometer per uur. De KNAC vindt dit een weinig effectieve maatregel, omdat het effect vrijwel nihil is. Volgens deskundigen zal het de stikstofuitstoot in het hele land met slechts 0,3 procent verlagen en in de Randstad, waar de problemen voor de bouw het grootst zijn, zou het zelfs geen effect hebben omdat daar overwegend al een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur geldt. 

De KNAC is van mening dat de Nederlandse overheid te strenge wetgeving heeft voor de stikstofnormen in vergelijking met de ons omringende landen. Daarnaast vindt de KNAC de impact van het personenautoverkeer op de stikstofuitstoot vrij gering. In een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de KNAC haar standpunt uiteengezet.

Laatste nieuws over stikstofcrisis

Winkelwagen 0

Zoeken in knac.nl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors