Milieuzones in het buitenland

België

Antwerpen

• Dieselauto’s – Sinds 1 januari 2020 verboden voor dieselauto’s die niet voldoen aan Euro 5 emissienorm. Euro 4-diesels kunnen de stad alleen in tegen betaling vooraf. Overtreding kan worden bestraft met een boete van 150 euro.

• Benzineauto’s – vanaf 1 januari 2020 verboden voor benzineauto’s ouder dan Euro 2 (verplicht per 1 januari 1997). Oudere benzineauto’s kunnen de stad alleen in tegen betaling vooraf.

• Auto’s die ouder zijn dan 40 jaar mogen tegen betaling vooraf de milieuzone in. Check via deze link of uw auto de milieuzone in mag. 

Brussel

• Per 1 januari 2020 mogen dieselpersonenauto’s ouder dan Euro 4 en benzineauto’s ouder dan Euro 2 het gehele Brusselse Hoofdstedelijk Gewest alleen nog in met een dagpas van 35 euro en dat maximaal acht dagen per jaar. Wie met een ‘verboden’ diesel- of benzineauto zonder dagpas de lage emissiezone van Brussel binnengaat riskeert sinds 1 oktober 2018 een boete van 350 euro.

• Elk jaar wordt de milieuzone strenger. Vanaf 1 januari 2020 gaan ook Euro 4-diesels in de ban, in 2022 Euro 5. In 2025 zullen uiteindelijk alleen nog Euro 6-diesels Brussel in mogen en benzineauto’s vanaf Euro 3 en jonger. Vanaf 2030 zijn dieselauto’s helemaal verboden in Brussel. Kijk voor meer informatie op lez.brussels.

• De LEZ van Brussel geldt niet voor bromfietsen en motoren.

• Voor voertuigen ouder dan dertig jaar, voor voertuigen aangepast voor gehandicapten, en voor campers kan een ontheffing worden aangevraagd. Registratie is kosteloos en geldt voor drie jaar. Zie voor een compleet overzicht van uitzonderingen en informatie over het aanvragen van een ontheffing lez.brussels/nl/content/afwijkingen. Houd er rekening mee dat de behandeling van een aanvraag enkele maanden kan duren.

Gent

Per 1 januari is in de Vlaamse stad Gent een milieuzone ingevoerd binnen de stadsring R40. De regels zijn vrijwel gelijk aan die van Antwerpen, maar om de stad in te mogen moet je wel geregistreerd zijn. Dat kan op de site lez.stad.gent/nl/flows/controleertoegang.

Wallonië

Sinds 1 januari 2020 mogen Waalse steden een milieuzone invoeren van de Waalse regering. Dat is nog niet gebeurd want vanaf 1 januari 2023 wordt heel Wallonië een milieuzone. Om te beginnen worden autoi’s zonder Euronorm of met Euro 1 geweerd. Elk jaar wordt de zone strenger een Euronorm strenger, tot in 2028 alleen nog voertuigen binnen mogen die aan de Euro 5-norm voldoen. In 2030 mogen alleen nog auto’s in Wallonië rijden die aan de Euro 6-norm voldoen. Er zijn wel uitzonderingen. Namelijk voor:

  • Voertuigen die voldoen aan ten minste Euronorm 4, aangeschaft vóór 1 januari 2019, mits zij niet worden overgedragen aan een derde voor een door de overheid te bepalen extra periode.
  • Voertuigen die jaarlijks minder dan 3.000 km afleggen.
  • Prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37 van de Belgische Wegenverkeerswet.
  • Voertuigen van de strijdkrachten.
  • Voertuigen die worden gebruikt in een noodsituatie of reddingsoperatie op verzoek van brandweerlieden, politie, leger, civiele bescherming of wegbeheerders.
  • Voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor het onderhoud en de controle van infrastructuren en installaties van algemeen belang.
  • Voertuigen aangepast voor het vervoer van gehandicapten, waarvoor door de bevoegde autoriteit een goedkeuring voor de aanpassing van een voertuig is afgegeven.

Frankrijk

Wie vanaf 1 juli 2017 een stad in Frankrijk in wil rijden met de auto of motor, doet er verstandig aan het Crit’Air milieuvignet aan te schaffen. Het vignet is inmiddels al verplicht voor de binnenstad van Parijs, Lyon, Grenoble, Annecy, Toulouse, Straatsburg, Rennes, Montpellier, Bordeaux, Lille en in de vallei van de Arve, en in de Drome. De regels worden elk jaar strenger. In Parijs worden diesels van voor 2001 geweerd per 1 juli 2019.

Frankrijk wil met het vignet vervuilende auto’s en motorfietsen weren uit de binnensteden. Het Crit’Air  milieuvignet is er in zeven kleuren, van lichtblauw voor de schoonste voertuigen (volledig elektrisch en op waterstof) tot grijs voor auto’s met dieselmotor van voor 2000. Kijk voor actuele informatie over de milieuzones op de site van de ANWB

In Parijs zijn de regels het meest uitgebreid. Dieselauto’s gebouwd voor 1 januari 2006 en benzineauto’s voor 1 januari 1997 mogen op werkdagen tussen 8:00 en 20:00 uur niet in het gebied binnen de Boulevard Périphérique komen. Alleen voor auto’s ouder dan 30 jaar op een Frans kenteken kan een uitzondering gelden. Voor het groter gebied rond Parijs (ruwweg binnen de A86) geldt een iets minder strenge toelating.

Om de zone in te mogen rijden is dus een sticker nodig. De prijs daarvan is € 4,51 inclusief verzendkosten. Ga naar certificat-air.gouv.fr en kies indien gewenst rechtsboven voor de Engelse taal. De levertijd van de sticker is tot 3 weken. Alleen te betalen met creditcard.

Vrijstelling oldtimers

Vrijstelling van het milieuvignet kan alleen worden verkregen voor in Frankrijk geregistreerde voertuigen van ten minste 30 jaar met de aantekening op het kentekenbewijs véhicule de collection. In het buitenland geregistreerde voertuigen komen niet in aanmerking voor vrijstelling.

Duitsland

In Duitsland zijn de afgelopen jaren in vele steden ‘Umweltzones’ ingesteld. Je mag zo’n zone alleen in als je auto aan de milieueisen voldoet. Dat zijn dan meestal diesels die voldoen aan de Euro 4-norm en benzineauto’s die voldoen aan de Euro 2-norm, maar er zijn steeds meer steden die een veel strenger beleid hanteren en bijvoorbeeld diesels die geen Euro 6 hebben weren. Een sticker op je voorruit – rood, geel of groen van kleur met respectievelijk het cijfer 2, 3 of 4 – laat zien hoe schoon je auto is. In de meeste steden mag je alleen de milieuzone in met een groene sticker. Meer informatie over de milieusticker en de mogelijkheid om er een te bestellen vindt u hier.

Oldtimers met een historisch kenteken die in Duitsland als zodanig geregistreerd staan (het voertuig moet tenminste 30 jaar oud zijn en voorzien zijn van het “H”-kenteken of het rode “07”-kenteken) of oldtimers geregistreerd in andere landen van de EU die aan hun lokale regels voldoen (in Nederland dus minstens 40 jaar oud), hebben een permanente ontheffing voor de milieusticker. De Duitse regels worden ook wel eens zo geïnterpreteerd dat een Nederlandse oldtimer ook de milieuzone in mag als deze voldoet aan de Duitse regels voor een oldtimer, dus minstens 30 jaar oud. Maar het vereiste H-kenteken of rode 07-kenteken ontbreekt dan, dus u zult dan op een andere manier moeten bewijzen dat het een klassieker is die aan de eisen voldoet. In alle gevallen is een FIVA Identity Card nodig. Deze kunt u in Nederland bij de FEHAC aanvragen. Nadere informatie over deze Identity Card vindt u op: www.fehac.nl/fiva-id-cards.
Indien u uw oldtimer binnen de Umweltzone parkeert, dient u een kopie van uw Nederlandse kentekenbewijs of de genoemde Identity Card duidelijk zichtbaar te plaatsen.

Spanje

In en om Barcelona mag je vanaf 1 januari 2019 niet meer rijden met een oudere auto. In de stad zelf en 39 omliggende deelgemeentes geldt op weekdagen een milieuzone voor personenauto’s van voor januari 1997 en bestelauto’s van voor oktober 1994. Barcelona maakt geen verschil tussen benzineauto’s en diesels. Vanaf december 2017 zullen de genoemde categorieën auto’s al worden geweerd op dagen dat de luchtkwaliteit in de stad slecht is. 

Op de website van de ANWB is een uitgebreider overzicht van milieuzones te vinden: www.anwb.nl/milieuzone