Auto en klimaat

De KNAC steunt het terugdringen van broeikasgassen om klimaatverandering te beperken. Maar we zijn wel van mening dat alle veroorzakers van broeikasgassen moeten bijdragen, de nadruk ligt nu nog te vaak op het gemotoriseerde verkeer. De KNAC ziet een belangrijke rol voor het elektrisch rijden, maar ook toekomst voor de waterstofauto en voor synthetische, CO2-neutrale brandstoffen. Daarnaast blijven we inzetten op het behoud van rijdend cultureel erfgoed.