Bezoekers

008732
Bezoekers vandaag : 6
Gisteren : 1131

Groei mobiliteit zet door

Wat u ook rijdt, bij de KNAC zit u altijd goed

Niet goed geld terug

Volgens de Mobiliteitsalliantie laat de groei van de mobiliteit in de periode tot 2040 en verder, in ieder scenario duidelijk zien dat investeren in mobiliteit bittere noodzaak is om Nederland nu en in de toekomst mobiel te houden. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA-2021) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Volgens de Mobiliteitsanalyse 2021 zullen naar verwachting het personen- en het goederenvervoer op de lange termijn groeien. Dit wordt veroorzaakt door demografische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Dit rapport bevestigt de oproep van de Mobiliteitsalliantie om los van de investeringsbehoefte voor het beheer en onderhoud van wegen en aanpak van stikstofproblematiek, structureel 3 miljard euro per jaar extra vrij te maken voor investeringen in mobiliteit.

Maatschappelijke opgaven

Mobiliteitsalliantie voorzitter Steven van Eijck: “Zelfs in het laagste scenario blijft mobiliteit algemeen doorgroeien. Niets doen is daarom geen optie. Investeren in mobiliteit is investeren in economische groei, meer banen en kwaliteit van onze samenleving en leefomgeving. Wij staan immers voor een enorme opgave om te zorgen voor een goede bereikbaarheid van de benodigde 450.000 nieuwe woningen die tot 2040 gebouwd moeten worden. Ook dragen investeringen bij aan het behalen van onze klimaat- en milieudoelstellingen, verkeersveiligheid en maatschappelijke participatie.”

Mobiliteitspassage regeerakkoord

Onlangs heeft de Mobiliteitsalliantie daarom een conceptpassage voor het regeerakkoord gepresenteerd dat uiteindelijk moet zorgen voor een maatschappelijk breed gedragen Mobiliteitsakkoord. In dit akkoord wordt een integrale aanpak van bovenstaande uitdagingen geborgd. Belangrijke voorwaarde is hierbij dat Rijk, regionale en lokale overheden samenwerken. Mobiliteit gaat niet alleen over de verbindingen tussen regio’s en steden, maar ook over de bereikbaarheid in de stad.

Met de extra jaarlijkse investering van 3 miljard euro keren we wat betreft bereikbaarheidsuitgaven als percentage van het BBP terug naar het niveau van tien jaar geleden. Omdat investeringen in mobiliteit, waaronder infrastructuur, een lange doorlooptijd hebben is het zaak voor Rutte en Kaag om mobiliteit in hun conceptregeerakkoord een centrale plek te geven. Een komend kabinet moet daarop zo snel mogelijk knopen doorhakken. Corona mag geen reden zijn om daarvan af te zien.

Winkelwagen 0

Zoeken in knac.nl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors