Klachten

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club staat voor een optimale dienstverlening aan de leden. Persoonlijke benadering en complete service staan bij ons hoog in het vaandel. Desondanks is het mogelijk dat u een klacht hebt.

Klacht over onze hulpverlening (Breakdownservice)?
De KNAC heeft voor de leden een (collectieve) hulpverleningsverzekering gesloten bij verzekeringsmaatschappij Reis- en Rechtshulp N.V. te Den Haag. De uitvoerder van de hulpverlening en opdrachtnemer voor de hulpverlening in Nederland is de ANWB B.V.. Klachten over deze hulpverlening kunt u aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan, na overleg met de verzekeraar en/of uitvoerder, trachten voor u een passende en bevredigende oplossing te vinden voor uw klacht. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht over de verzekeraar indienen bij het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Reis- en Rechtshulp N.V. is bij het KiFiD aangesloten onder nummer: 200.000197.

Klacht over verzekeringen?
Wij verzoeken u vriendelijk dit allereerst aan ons kenbaar maken, zodat wij de mogelijkheid hebben een passende en bevredigende oplossing te zoeken voor uw klacht. Mocht u nu, als verzekerde of belanghebbende, een onoplosbaar geschil hebben met ons (als verzekeringstussenpersoon) of met een verzekeringsmaatschappij waar wij uw polis(sen) hebben ondergebracht, dan kunt u daarvoor verder terecht bij het:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 355 22 48
Website: www.kifid.nl

Ook voor informatie, uitleg en advies in verband met een geschil kunt u zich – ter voorkoming van klachten – wenden tot het KiFID. Het advies en de hulp die het Klachteninstituut u biedt, zijn kosteloos.