Internationaal Rijbewijs

Het Internationaal Rijbewijs (IRB) heeft binnen de Europese Unie geen betekenis, want het is daar niet nodig. Buiten de Europese Unie is het voor sommige landen echter vereist.

In veel landen buiten Europa is een Internationaal Rijbewijs noodzakelijk naast uw Nederlandse rijbewijs, als u daar als niet-ingezetene bij een tijdelijk bezoek een (motor)voertuig wilt besturen. Ook als u een (motor)voertuig wilt huren, kan het verhuurbedrijf erom vragen.
Het Internationaal Rijbewijs is 1 jaar geldig. Het is te verkrijgen bij ieder ANWB-verkooppunt en kost normaal € 18,95. Voor leden van de KNAC is het gratis af te halen. Graag uw geldig Nederlands rijbewijs, een recente pasfoto en uw KNAC-lidmaatschapspas meenemen. Het Internationaal Rijbewijs is niet verkrijgbaar via internet of telefoon. Voor meer informatie kunt u bellen met onze ledenservice, telefoon (070) 383 16 12.