Vriendenclubs

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) behartigt de autobelangen van de eigenaren van zowel moderne als historische automobielen. Dit al sinds de oprichting van de vereniging door de eerste automobilisten in Nederland in 1898. Kort na de oprichting werden al rekesten naar overheden gestuurd: in 1908 tegen het invoeren van maximale snelheden en in 1920 tegen het invoeren van tolgelden.

Ruim 120 jaar later is het misschien nog veel harder nodig om de belangen van automobilisten te behartigen. Dit doen we vooral in Nederland en, via de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) waarvan de KNAC founding member is, ook internationaal. 

De afgelopen jaren heeft de KNAC zich sterk gemaakt voor de bezitters van oldtimers op het gebied van de motorrijtuigenbelasting (MRB) en milieuzones waarvan het effect niet of nauwelijks meetbaar is. Ook het dossier rekeningrijden is al sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw een terugkerend fenomeen. Daarom zijn wij gesprekspartner in de zogenaamde ‘Mobiliteitsalliantie’, een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse Autowereld. Daarnaast neemt de KNAC zitting in de stichting overlegorgaan APK (SOAPK) waardoor onlangs een APK-vrijstelling voor klassiekers ouder dan 50 jaar door het parlement is goedgekeurd.

De KNAC is een door de Kroon benoemd lid in het overlegorgaan Fysieke Leefomgeving en ook een door de overheid erkende gesprekspartner op gebied van automobilisme. Ruim 75 Nederlandse auto(merken)clubs en stichtingen zijn vriendenlid van de KNAC. Hierdoor vertegenwoordigt de KNAC (in)direct meer dan 58.000 eigenaren van moderne en historische voertuigen.

KNAC: plezier in autorijden!

Interesse om vriendenlid van de KNAC te worden? Klik hier voor meer informatie.