KNAC-lid Wim Oude Weernink ontvangt lintje

Ons oud-bestuurslid en voormalig secretaris van het bestuur (2013-2018) Wim Oude Weernink is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Wim wordt gezien als de nestor van de Nederlandse autojournalistiek en een autoriteit op het gebied van (klassieke) automobielen, zowel nationaal als internationaal.

Wim heeft de koninklijke onderscheiding toegekend gekregen op basis van zijn verdiensten in zijn werkzame leven als automotive journalist en auteur, maar ook in verband met zijn vele vrijwilligerswerkzaamheden en nevenfuncties die ten goede komen aan de samenleving.

Kijkend naar zijn vele verdiensten kan worden gesteld dat Wim Oude Weernink een belangrijke bijdrage heeft geleverd en nog steeds levert aan de automotive journalistiek, de geschiedschrijving én het behoud van het historisch erfgoed. In opdracht van het Automobielmuseum Louwman in Den Haag heeft Wim onder andere het boek ‘Spyker, Een Nederlands Fabricaat’ geschreven. Voor dit museum zet Wim zich ook als vrijwilliger in, onder andere als adviseur en auteur van teksten die gebruikt worden tijdens tentoonstellingen.

Vanaf 1973 tot heden is Wim betrokken bij de Lancia Club Nederland, onder andere als medeoprichter, voorzitter en adviseur. Ook is hij mede-initiatiefnemer van de oprichting van de FEHAC en hij heeft zich als voorzitter en lid van de commissie van Orde ingezet voor de Auto Pers Club. Op lokaal gebied is Wim eveneens actief: sinds 1993 tot op heden is hij lid van de Lionsclub Olst-Wijhe waar hij vele functies heeft bekleed, zoals president. Andere verdiensten zijn/waren: de inzet voor het ‘concours d’ èlégance’ paleis Soestdijk en zijn bestuursfuncties bij de KNAC.

Winkelwagen 0

Zoeken in knac.nl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors