Tag: rekeningrijden

Deltaplan Mobiliteit gepresenteerd

Een alliantie van 25 organisaties die te maken met verkeer en vervoer hebben een Deltaplan Mobiliteit gepresenteerd. In het 70 pagina’s tellende document staan voorstellen die moeten voorkomen dan het verkeer de komende jaren vastloopt in Nederland. De alliantie wil dat er jaarlijks drie miljard euro extra wordt uitgetrokken en dat er naar ideeën als […]

lees meer
RAI spreekt zich weer uit voor rekeningrijden

De invoering van rekeningrijden is onvermijdelijk, zo meent de RAI, de belangenvereniging van de autoimporteuts. Het is volgens de RAI de enige mogelijkheid om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Het huidige kabinet ziet niets in rekeningrijden, maar een volgend kabinet heeft geen keus, zo denkt de RAI. Rekeningrijden, het betalen per gereden kilometer, is […]

lees meer
Rekeningrijden niet in het klimaatakkoord

De invoering van rekeningrijden wordt geen onderdeel van het klimaatakkoord en evenmin zal een lagere maximumsnelheid erin staan. Regeringspartij VVD liet al ver voor de onderhandelingen waren afgerond weten dat het niet aanvaardbaar zou zijn. In het klimaatakkoord werd aan verschillende ‘tafels’ onderhandeld over maatregelen die moeten leiden tot een beperking van de opwarming van […]

lees meer
Nieuw kabinet Rutte wil milieuzone landelijk regelen

Het kabinet Rutte III heeft in het regeerakkoord het voornemen opgenomen om één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones (net als in Duitsland) in te voeren, zodat automobilisten in elke gemeente de regels snappen. Het aangeven van een landelijk kader voor milieuzones heft een bezwaar van de KNAC tegen de wirwar aan verschillende […]

lees meer
Rekeningrijden

Het terugdringen van files in de spits kwam in 1986 voor het eerst serieus op de politieke agenda. De toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat Neelie Smit-Kroes wilde op drukbereden wegen tijdens de spits een extra belasting invoeren. Zij en haar opvolgers slaagden er tot op heden niet in deze ‘spitsbelasting’ in te voeren. Stop […]

lees meer