Missie, visie, MVO en algemene voorwaarden

Missie

De KNAC is een club voor autoliefhebbers die plezier beleven aan autorijden. De club bestaat uit een vereniging en een besloten vennootschap (KNAC Services B.V.). De opdracht van de KNAC vereniging staat beschreven in artikel 2 van de statuten. De opdracht van de KNAC Services B.V.  staat beschreven in de overeenkomst tussen de KNAC vereniging, KNAC Services B.V. en de ANWB B.V.:

Artikel 2 statuten KNAC Vereniging

 1. De vereniging heeft ten doel:
  a. Het behartigen van de belangen van het wegverkeer in het algemeen en het personenautoverkeer in het bijzonder
  b. Het behartigen van de belangen van het autotoerisme in het algemeen, zowel nationaal als internationaal;
  c. Het behartigen van de belangen van haar leden op de onder a. en b. genoemde gebieden;
  d. Het bevorderen van de veiligheid van het wegverkeer in het algemeen en in het bijzonder van die van haar leden, en
  e. Het bevorderen van de interesse voor de auto (historie) in de meest brede zin, onder meer door het (laten) organiseren van evenementen met al dan niet historische auto’s.

Samenvatting overeenkomst ANWB B.V.  en KNAC Services B.V.  (KSBV)

 • Artikel 1 van de overeenkomst bevestigt de samenwerking die de partijen in 1991 zijn aangegaan en bevestigt daarmee dat alle aandelen van de KSBV zijn ondergebracht bij de ANWB B.V..
 • Artikel 2 geeft aan dat de inkomsten van de KNAC naar KSBV  gaan, met uitzondering van de contributie-inkomsten die gebruikt worden om verenigings- en bestuurstaken uit te voeren.
 • Artikel 3 van de overeenkomst stelt vast dat KSBV grotendeels de uitvoering doet voor de vereniging, ten behoeve van de dienstverlening aan de leden. De vereniging en KSBV bepalen samen om welke dienstverlening het gaat.
 • Artikel 6 stelt dat de belangenbehartiging van de KNAC door de KNAC vereniging wordt gedaan.

Visie

De KNAC gaat voor plezier in auto’s en autorijden. De KNAC wil in 2025 de grootste en meest invloedrijke club van autoliefhebbers zijn, om nu en in de toekomst, voor alle automobilisten en autoliefhebbers, zoveel mogelijk kansen te bieden om duurzaam plezier te hebben in auto’s en autorijden en  met plezier kunnen reizen in heel Nederland en vanuit Nederland ook met plezier op reis kunnen in Europa. De KNAC geniet van de vormgeving en techniek van vroeger en nu, en wil dat de auto als erfgoed zichtbaar is, ook op de weg. De KNAC vindt autorijden een bron van plezier. De KNAC stimuleert het gevoel van vrijheid van de autoliefhebber. De KNAC vindt het belangrijk dat er mooie veilige routes zijn, interessante bestemmingen waarbij met de auto van een breed recreatief aanbod genoten kan worden.

Kernwaarden

De visie van de KNAC is gestoeld op een aantal kernwaarden:

 • Plezier, het positieve van de auto en het autorijden.
 • Vrijheid, de mogelijkheden om individuele keuzes te maken.
 • Veiligheid, veilig genieten van de auto.
 • Continuïteit, lange termijn, historisch besef gekoppeld aan toekomst perspectief.
 • Inclusie, belangen dienen van alle autoliefhebbers, constructief samenwerken.

MVO

De leden van de KNAC maken gebruik van wegenwachtservice ten behoeve van pechhulpverleningen.
De CO2-uitstoot die deze service veroorzaakt, komt neer op 14,14 ton (in 2019).
In 2019 is deze CO2-uitstoot gecompenseerd door speciaal geselecteerde duurzame energieprojecten van South Pole.
Met deze projecten wordt elders CO2-uitstoot teruggebracht. Zie hiervoor het certificaat van de CNG.

De energieprojecten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en regio. Zoals werkgelegenheid, kennisoverdracht, gezondheidsverbetering, stimulering van de eigen economie en lokale milieuverbeteringen.

Voorwaarden, statuten en huishoudelijk reglement

Algemene voorwaarden KNAC lidmaatschap en Breakdownservice

Statuten van de KNAC

Huishoudelijk reglement