MVO

De leden van de KNAC maken gebruik van wegenwachtservice ten behoeve van pechhulpverleningen.
De CO2-uitstoot die deze service veroorzaakt, komt neer op 11,36 ton (in 2018).
In 2018 is deze CO2-uitstoot gecompenseerd door speciaal geselecteerde duurzame energieprojecten van de Climate Neutral Group (CNG).
Met deze projecten wordt elders CO2-uitstoot teruggebracht. Zie hiervoor het certificaat van de CNG.

De energieprojecten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en regio. Zoals werkgelegenheid, kennisoverdracht, gezondheidsverbetering, stimulering van de eigen economie en lokale milieuverbeteringen.