Vriendenlidmaatschap merkenclubs

De KNAC is in 2014 begonnen met het verstevigen van de banden met de merkenclubs die zo’n prachtige bijdrage leveren aan het in stand houden van het mobiel cultureel erfgoed. Door de krachten te bundelen wil de KNAC nog beter op kunnen komen voor de belangen van de liefhebber van youngtimers, oldtimers en hobby-auto’s. Daarvoor is het Vriendenlidmaatschap voor merkenclubs in het leven geroepen. Inmiddels hebben zich al meer dan 65 (merken)clubs aangesloten.

Het doel van de samenwerking, die vorm krijgt in het Vriendenlidmaatschap voor merkenclubs, is het bundelen van krachten voor onder meer belangenbehartiging, promoten van het imago van de (hobby)auto, het promoten van wederzijdse activiteiten, het creëren van een platform om kennis en kunde te delen en inkoopvoordeel door schaalvergroting.

Meer informatie over het Vriendenlidmaatschap voor Merkenclubs

Voordelen

Merkenclubs die zich via Vriendenlidmaatschap aanmelden bij de KNAC zijn vanaf dat moment officieel een Vriendenclub van de KNAC en dat geeft recht op bijzondere voordelen. Statutair zijn de Vriendenclubs van de KNAC buitengewone leden genoemd conform artikel 4.5 van de KNAC statuten. En ze hebben recht op het onderstaande pakket:

  • Drie stemmen in de Algemene Ledenvergadering van de KNAC.
  • Aandacht voor de vriendenclub in KNAC magazine ‘de Auto’en de digitale nieuwsbrief.
  • Informatie aangaande belangenbehartigingstrajecten van de KNAC.
  • Wederzijdse ledenwerving.
  • Vergoeding van € 12,50 per nieuw aangebracht KNAC lid.
  • Per club een abonnement op het KNAC magazine ‘de Auto’.
  • Plaats op de speciale KNAC internetpagina voor vriendenclubs onder meer voor het opzetten van een routebibliotheek, clubactiviteiten (agenda) enz.
  • Recht op relevante content (onder meer over MRB, evenementenregeling, verzekeringskwestie enz.).
  • We adverteren/sponsoren voor minimaal € 500,= per jaar in uw clubmagazine.

Kosten

De kosten voor het Vriendenlidmaatschap voor merkenclubs bedragen drie keer het standaardtarief voor het reguliere KNAC vriendenlidmaatschap, zijnde 3 x € 48,- = € 144,-. Inschrijven voor dit speciale KNAC-lidmaatschap kan via onderstaand inschrijfformulier.

 

Aanmelding vriendenlidmaatschap merkenclubs

Met de aanmelding ga ik akkoord met de jaarlijkse contributie van € 144,- voor 2021. Daarna wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor telkens een jaar. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de einddatum.
Bij het aanvinken van toestemming voor automatische incasso geeft u KNAC Services B.V. toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. U machtigt uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven in opdracht van KNAC Services B.V. Het betreft het automatisch incasseren van de contributie voor de KNAC. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Contactgegevens

Statuten van de KNAC
Huishoudelijk reglement