Europese aanpak tellerfraude stap dichterbij

19 juli 2018

Het Europees Parlement dringt aan ook zwaardere maatregelen om het terugdraaien van kilometertellers in te perken. De Europese Commissie moet nu met een wetsvoorstel komen waarin systemen voor tellerregistratie worden genoemd en waarin fraude met tellerstanden strafbaar worden gesteld.

Het Europees Parlement noemt Nederland en België als voorbeeldlanden waar fraude met tellerstanden succesvol wordt bestreden. In ons land is er de Nationale Autopas, België gebruikt de Car-Pass. Dankij deze systemen heeft minder dan tien proeven van de vanuit België naar Nederland geïmporteerde auto’s een teruggedraaide teller. In Nederland is bij slechts 0,4 procent van de verkochte tweedehands auto’s sprake van tellerfraude. Onderzoek toont aan dat door tellerfraude de waarde van een auto onterecht tussen de 2.000 en 5.000 euro stijgt.

Deze artikelen zijn misschien ook interessant voor u