Meer milieuzones in België

28 december 2019

Het aantal milieuzones in België groeit. Per 1 januari wordt in de Vlaamse stad Gent een milieuzone ingevoerd binnen de stadsring R40. De regels zijn vrijwel gelijk aan die van Antwerpen, maar om de stad in te mogen moet je wel geregistreerd zijn. Dat kan op de site lez.stad.gent/nl/flows/controleertoegang.

In andere Belgische steden worden de normen aangescherpt. In Brussel mogen diesels die niet voldoen aan de Euro 4-norm vanaf 1 januari 2020 de stad niet meer in. Het blijft wel mogelijk om een dagpas te kopen (maximaal acht keer per jaar voor 35 euro per dag). In Antwerpen mag je vanaf 1 januari 2020 de stad ook niet meer in met een Euro 4-diesel, tenzij je daarvoor  betaalt. Nog oudere diesels mogen er alleen in met een dagpas (maximaal acht keer per jaar voor 35 euro per dag). In Mechelen en Willebroek wordt per 1 januari 2021 een milieuzone ingevoerd. Wat de exacte regels worden is nog niet bekend.

Per 1 januari 2020 mogen Waalse steden een milieuzone invoeren van de Waalse regering. Zoals het er naar uitziet zullen Luik en Namen het voortouw nemen, maar een exacte datum is nog niet bekend. Vanaf 1 januari 2023 wordt heel Wallonië een milieuzone. Diesels ouder dan Euro 5 mogen dan Wallonië niet meer in en benzineauto’s moeten minstens aan de Euro 3-norm voldoen. Per 2025 wordt dat dan aangescherpt naar Euro 6 voor diesels en Euro 4 voor benzineauto’s.

Deze artikelen zijn misschien ook interessant voor u