Bezoekers

034567
Bezoekers vandaag : 135
Gisteren : 425

Na-risico

autoschade

In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is geregeld dat een verzekeraar 16 dagen nadat een voertuig van eigenaar is gewisseld nog een schade moet betalen aan een derde, wanneer blijkt dat de nieuwe eigenaar geen geldige autoverzekering heeft afgesloten. Dit noemt men het ‘na-risico’. De periode van na-risico start op de dag na de opschorting of beëindiging van de verzekering en duurt dus als gezegd 16 dagen. Een voorwaarde is wel dat de verzekeraar het kenteken binnen 30 dagen na de beëindiging of opschorting van de polis afmeldt bij de RDW. Vindt de afmelding na 30 dagen plaats, dan vangt het 16-daagse narisico aan op de dag na de afmelding. Aardig om te weten denkt u nu misschien, maar wat heb ik hier mee te maken? Een praktijkvoorbeeld.

Er ontstaat een botsing tussen een personenauto en een vrachtwagen. De personenauto werd bestuurd door de partner van de kentekenhouder. De auto was overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar (kentekenhouder), maar deze had verzuimd om direct een WAM-verzekering af te sluiten. De auto was wel door de vorige kentekenhouder verzekerd. Dus was de verzekeraar van de voormalige kentekenhouder op grond van de WAM (art. 13) verplicht om de schade te vergoeden aan de benadeelde. Maar zou de schade in dit geval ná die 16 dagen zijn veroorzaakt, dan had de benadeelde bij het Waarborgfonds moeten aankloppen.

De betreffende verzekeraar wilde de schade vervolgens verhalen op de nieuwe kentekenhouder van de auto en de partner die op dat moment de auto bestuurde. In de WAM of Wegenverkeerswet (WVW) is echter geen enkel artikel opgenomen dat bepaalt dat in een dergelijke situatie de kentekenhouder aansprakelijk is. Maar de WAM bepaalt óók dat een verzekeraar die een schade vergoed aan een benadeelde die niet was gedekt door een met hem gesloten verzekering, de aansprakelijke persoon kan aanspreken voor het bedrag van de schadevergoeding. En dat is de partner als bestuurster.

Er is dus weliswaar geen wet die voorschrijft dat de kentekenhouder de aansprakelijke persoon is als er geen WAM-verzekering is afgesloten. Maar de rechter stelde in dit geval toch dat de kentekenhouder op grond van de ‘maatschappelijke zorgvuldigheid’ aansprakelijk was voor de ontstane schade.

Iedereen die een rijbewijs heeft, moet op de hoogte zijn van de wettelijke plicht tot het afsluiten van een WAM-verzekering. Het niet meteen verzekeren van je nieuwe bezit is dus onrechtmatig en grond voor aansprakelijkheid van de kentekenhouder. Daarnaast had de kentekenhouder maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat iemand in de onverzekerde auto zou kunnen gaan rijden. De kentekenhouder voerde namelijk aan dat hij geen toestemming aan de partner had gegeven om in de auto te rijden. Dit verweer werd echter terzijde geschoven. De rechter bepaalde dat er maatregelen hadden moeten worden getroffen om te voorkomen dat er iemand in de auto kon gaan rijden, met of zonder toestemming. Bijvoorbeeld door de sleutels van de auto in een kluis te bewaren.

Uitspraak: de nieuwe kentekenhouder moest uiteindelijk de schade terugbetalen aan de verzekeraar van de vroegere kentekenhouder. Moraal van het verhaal: verzeker een auto metéén als het kenteken op uw naam is gesteld. Bent u niet van plan om met de auto te gaan rijden? Schors dan direct het kenteken en bewaar de (reserve)sleutels achter slot en grendel. Zeker als de auto niet verzekerd is! Geef bij verkoop ook direct aan uw verzekeraar door (d.m.v. een vrijwaringsbewijs) wanneer een auto niet meer op uw naam staat.

Kees de Regt
Manager Verzekeringen

Misschien leuk om te lezen:

Word lid van de KNAC!

Het lidmaatschap van de KNAC – de oudste automobilistenclub van Nederland – geeft u tal van voordelen. 

Winkelwagen 0

Zoeken in knac.nl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors