Rijbewijs 75+ wegens achterstand verlengd

8 januari 2020

Veel oudere KNAC-leden ondervinden problemen bij het verlengen van hun rijbewijzen door aanhoudende achterstanden bij het CBR. De KNAC vindt en vond deze situatie onacceptabel. De minister van Infrastructuur & Waterstaat heeft intussen maatregelen genomen. Sinds 1 december 2019 wordt de geldigheid van het (verlopen) rijbewijs voor 75-plussers tijdelijk verlengd met maximaal één jaar, indien deze al een rijbewijsverlenging hebben aangevraagd.

Door deze regeling kunnen zij blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Iedereen die in aanmerking komt voor de 75+ regeling heeft persoonlijk bericht van het CBR gekregen. Wanneer leden ruim van te voren het benodigde keuringsrapport naar het CBR sturen, ontvangen ze een bevestiging dat ze binnen 8 weken een reactie ontvangen. Dat gebeurt meestal niet. Die termijn van 8 weken is ook in strijd met artikel 103 van het Reglement rijbewijzen waarin een reactietermijn van 4 weken staat. Als een overheidsinstantie niet op tijd reageert, heeft u recht op een dwangsom van € 23,= per dag tot een maximum van € 1442,=. Hiervoor dient u het CBR eerst in gebreke te stellen. Een formulier is hier te downloaden.
(bron: Consumenten Geldgids december 2019).

Deze artikelen zijn misschien ook interessant voor u