Sommige verkeersovertredingen zwaarder beboet

7 januari 2022

De overheid wil de ernst van sommige verkeersovertredingen extra benadrukken en heeft daarom bepaalde boetes in 2022 flink verhoogd. Zo gaat de boete voor het vasthouden van de mobiele telefoon (of andere communicatie-apparatuur) van 250 naar 350 euro en betaal je straks voor onnodig links rijden op de auto(snel)weg geen 150 euro maar 220 euro.

Het niet verlenen van voorrang aan een voorrangsvoertuig kost in 2022 voortaan 350 euro in plaats van 250 euro. En wie signalen geeft in andere gevallen of op andere manieren dan is toegestaan, kan rekenen op een bekeuring van 150 euro (voorheen 100 euro). Voor het vervoeren van minderjarigen zonder gordel mag je voortaan 220 euro aftikken in plaats van 150 euro.

Niet alle overtredingen worden zwaarder beboet, in sommige gevallen gaat de boete zelfs naar beneden. Zo betaal je voortaan maar 250 euro (voorheen 400 euro) voor het veroorzaken van onnodig geluid met een motorrijtuig. Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats kost nu 310 euro in plaats van 400 euro. (Bron: AutoRai.nl)

Deze artikelen zijn misschien ook interessant voor u