Code rood

23 maart 2016

Schaatsers door de straten in de noordelijke provincies, slalommend om auto’s waarvan de eigenaren lijdzaam moesten toezien hoe hun trotse bezit het moest afleggen tegen de natuurelementen. Hoewel de winter nu voorbij is, wil ik toch graag terugblikken op de ‘code rood’ waarschuwingen dit jaar. Vooral omdat een landelijke krant signaleerde dat automobilisten onverzekerd zouden zijn als ze bij een ‘code rood’ gingen rijden en een ongeval kregen.

In het betreffende artikel deed een verzekeraar de uitspraak dat bij roekeloos rijgedrag de schade aan de eigen auto niet wordt vergoed en schade aan derden kan worden verhaald op de roekeloze bestuurder. Nu is dit een beetje een open deur intrappen want het opzettelijk veroorzaken van schade of door roekeloos gedrag schade veroorzaken is al bij zo’n beetje iedere verzekeraar uitgesloten. Maar om nu te suggereren dat er bij een weeralarm van deze categorie geen dekking is, gaat mij te ver. Er zal naar verwachting geen rechter zijn die een verzekeraar in het gelijk stelt bij het weigeren van een uitkering enkel en alleen op basis van een weeralarm code rood. Want dan ligt bij een volgend weeralarm het hele land plat. Niemand die dan nog een centimeter met z’n auto durft te rijden.

Aan de andere kant vindt iedereen het heel logisch dat een eigenaar van een zeiljacht geen vergoeding krijgt voor een afgebroken mast en kapotte zeilen als deze toch bij windkracht 12 het IJsselmeer op is gegaan. In het verleng- de daarvan zou je dus kunnen stellen dat het ook een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is als je tijdens ‘code rood’ toch met je auto op pad gaat en een ongeluk krijgt als gevolg van de gladheid.

Maar is dit nu per definitie roekeloos (rij)gedrag? Onder roekeloos rijgedrag wordt heel onverantwoord en uitzonderlijk rijgedrag verstaan, waarbij te verwachten valt dat er schade zal ontstaan. Het is nog net niet de opzet van de bestuurder om schade toe te brengen, maar het rijgedrag is gevaarlijk en ver verwijderd van wat de gemiddelde bestuurder zou doen. Je zou kunnen stellen dat het te verwachten is dat er schade zal ontstaan. Maar niet dat het ‘net niet de opzet’ van de bestuurder was. Verzekeraars begeven zich op glad ijs als ze toch claims in dergelijke situaties gaan weigeren. Enerzijds doordat het lastig is om roekeloos rijgedrag aan te tonen en anderzijds omdat verzekeraars ook hun maatschappelijke verantwoording hebben en geen trek hebben in negatieve publiciteit op dat gebied. Maar ook automobilisten moeten hun gezonde verstand gebruiken. Een code rood wordt immers niet zomaar verstrekt. Bedenk dan dat je niet alleen je eigen leven op het spel zet maar ook dat van anderen.

Kees de Regt
Manager Verzekeringen

Deze artikelen zijn misschien ook interessant voor u