Meer fijn stof na invoering milieuzone Antwerpen

7 oktober 2017

De invoering van de milieuzone in Antwerpen lijkt vooralsnog niet het gewenste effect te hebben. In de eerste zes maanden van dit jaar werd de toegelaten norm voor fijn stof in Antwerpen namelijk vaker overschreden dan in 2016 toen er nog geen milieuzone was ingesteld.

Dat melden verschillende Vlaamse kranten naar aanleiding van een artikel in de Gazet van Antwerpen. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Joke Scauvliege, probeerde de overschrijding te nuanceren door te stellen dat het drie tot vijf jaar kan duren voor er een onderbouwde uitspraak over de concentraties fijn stof kan worden gedaan. Dat is in tegenspraak met eerdere claims van de Vlaamse overheid dat direct ingrijpen ook onmiddellijk resultaat oplevert, zo meldt die Belgische website auto55.be. De Vlaamse milieuminister stelt ook dat Antwerpenaren wellicht hadden geanticipeerd op de komst van de milieuzone, waardoor het directe effect niet goed te meten was. Of er in het eerste halfjaar meer grote zeeschepen in de Antwerpense haven hebben aangemeerd, waardoor de lucht in de stad mogelijk vuiler zou zijn geworden, is niet bekend gemaakt.

Deze artikelen zijn misschien ook interessant voor u