Nieuw kabinet Rutte wil milieuzone landelijk regelen

Het kabinet Rutte III heeft in het regeerakkoord het voornemen opgenomen om één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones (net als in Duitsland) in te voeren, zodat automobilisten in elke gemeente de regels snappen.

Het aangeven van een landelijk kader voor milieuzones heft een bezwaar van de KNAC tegen de wirwar aan verschillende milieuzones op, maar maakt wel de weg vrij voor invoering van meer zones in Nederland. En daar is de KNAC geen voorstander van. Tot op heden is het gelukkig wel zo dat echte oldtimers, auto’s van 40 jaar en ouder, nog wel milieuzones in mogen.

Naast het aangeven van een wettelijk kader voor milieuzones, heeft het kabinet Rutte III nog meer plannen. Zo staat er in paragraaf 3.2 over mobiliteit ook dat er naar wordt gestreefd dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie. Er wordt voor gezorgd dat Nederland met voldoende tank- en laadinfrastructuur klaar is voor een nieuw wagenpark. Levering en exploitatie van laadapparatuur blijft primair de verantwoordelijkheid van marktpartijen.

Ook autonoom rijden komt aan bod in het regeerakkoord. De paragraaf zeg dat ‘bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur rekening wordt gehouden met zelfrijdende voertuigen en benodigde systemen in of langs de weg.’ Daarnaast wil het kabinet samen met de Mobiliteitsalliantie de komende regeerperiode pilots uitvoeren om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden.

Kilometerheffing

Dat kan de opmaat zijn voor een kilometerheffing voor personenauto’s, maar voor vrachtverkeer komt die zeker. Het daarvoor te introduceren registratie- en betalingssysteem moet gelijk worden aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur benodigd is. De inkomsten uit de heffing zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en voor innovatie en verduurzaming.

Voor een inhaalslag in infrastructuur stelt het kabinet cumulatief 2 miljard euro beschikbaar in de eerstkomende drie jaar. Daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro verhoogd. Bij de verdeling van deze middelen wordt aangesloten bij de bestaande verdeelsleutel tussen weg, water en openbaar vervoer, met uitzondering van een eenmalig bedrag van 100 miljoen euro dat wordt vrijgemaakt  voor cofinanciering vanuit het Rijk voor fietsinfrastructuur en fietsparkeervoorzieningen.

Het kabinet gaat door met de aanleg van ontbrekende schakels in het wegennet, zoals de verlengde A15,  de A13-A16, de Blankenburgverbinding en de Ring Utrecht. Naast de al afgesproken natuurcompenserende maatregelen voor Amelisweerd, gaat het kabinet met de regio Utrecht aan de slag met de Noordelijke Randweg en een betere OV-verbinding voor Utrecht Science Park/de Uithof dat ook dient als alternatief voor Utrecht CS.

Er wordt samen met de provincies geïnvesteerd in veilige weginrichting, met name bij N-wegen. Daarnaast zet het kabinet in op beïnvloeding van verkeersgedrag, slimme handhaving en wordt de registratie van de oorzaken van verkeersongelukken verbeterd.

Tot slot gaat op veel snelwegen in het donker de verlichting weer aan omdat dat de verkeersveiligheid verhoogt.

Misschien leuk om te lezen:

Bron: Pixabay, https://pixabay.com/nl/photos/van-brienenoordbrug-rotterdam-winter-3894954/
Rijkswaterstaat: ‘Van Brienenoordbrug is veilig’

Rijkswaterstaat heeft gereageerd op de brandbrief die burgemeesters Aboutaleb (Rotterdam) en Van Zanen (Den Haag) deze week stuurden over de Rotterdamse Van Brienenoordbrug. Volgens de uitvoeringsorganisatie is er van instortingsgevaar geen sprake, maar is de oeververbinding wel ‘op leeftijd’.

Nationale Oldtimerdag Lelystad: 16 juni 2024

Hét ideale Vaderdagsuitje voor dit jaar staat al vast. Op zondag 16 juni a.s. vindt namelijk ook de Nationale Oldtimerdag plaats. Op de Batavia Boulevard in Lelystad komen honderden oldtimers samen.

Word lid van de KNAC!

Het lidmaatschap van de KNAC – de oudste automobilistenclub van Nederland – geeft u tal van voordelen. 

Winkelwagen 0

Zoeken in knac.nl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors