‘Slimme spitsheffing’ kan files bestrijden

30 juni 2020

Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving zijn van mening dat een ‘slimme spitsheffing’ een effectief middel kan zijn om de files in de spits te bestrijden. Het is volgens de bureaus minder duur in de uitvoering dan een algemene kilometerheffing en de anderen voor de arbeidsmarkt zijn minder groot.

De planbureaus zijn ook van mening dat stadsbesturen bij hun mobiliteitsbeleid verder moeten kijken dan alleen het aanpakken van de drukte in de spits. Ook de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en het klimaat moeten worden meegewogen, zeggen de onderzoekers van bureaus. Ze menen dat er heel veel moet gebeuren om de mobiliteit in Nederland te optimaliseren. De meeste oplossingen zijn echter niet eenvoudig en vragen om politieke keuzes.

Als voorbeeld noemen ze de huidige financiële prikkels voor mobiliteit. “Zolang auto- of ov-kosten worden vergoed voelen mensen geen stimulans om op een ander moment te reizen dan op het drukste stuk van de dag”, stellen de onderzoekers.

De planbureaus denken dat de drukte in de spits in het openbaar vervoer kan worden verlaagd met een aanpassing van de ov-studentenkaart, bij voorkeur in combinatie met enige aanpassing van onderwijstijden. Daarnaast doen de planbureaus tal van aanbevelingen in het rapport, op het gebied van bereikbaarheid, klimaat en veiligheid. Zo kan volgens de onderzoekers een verplichte veiligheidshelm bij kinderen tot 12 jaar en voor mensen op een elektrische fiets jaarlijks 7 procent verkeersdoden schelen.

Bron: nos.nl

Deze artikelen zijn misschien ook interessant voor u