Bezoekers

008726
Bezoekers vandaag : 1131
Gisteren : 1106

Tijden veranderen

Waar bleef de tijd dat ‘suburbanisatie’ de norm was en iedereen die dat maar wilde buiten de stad kon gaan wonen? Wel, die is lang vervlogen: anno 2020 zien we het tegenovergestelde gebeuren. De steden groeien dicht en de buitengebieden hebben te maken met minder inwoners, leegloop zelfs. Een trend die al enige tijd gaande is. Zelfs onze mariniers weigerden om van het midden des lands naar Vlissingen te verhuizen.

De komende decennia zal deze trek naar de stad alleen maar sterker worden. Waar de nationale overheid in het verleden 50 procent investeerde in het buitengebied en 50 procent in stedelijke gebieden, gaat dat veranderen naar 25 procent voor het buitengebied en 75 procent voor de stedelijke gebieden, met de nadruk op de Randstad. Dit krijgt grote gevolgen voor de bereikbaarheid van onze steden. Maar los daarvan zullen met name de verkeersveiligheid, de duurzaamheid en de leefbaarheid in en rond de steden belangrijkere factoren worden. Een ander gevolg van de toenemende verdichting in en rond de steden is dat de vrije ruimtes die er nog zijn of beschikbaar komen meteen worden gebruikt voor woningbouw. Het wordt dus nog drukker op de toch al volle wegen en fietspaden in de stad. Ook de nieuwe vervoermiddelen, zoals elektrische steps en fietsen, gaan extra ruimte opeisen. Hun aantal groeit snel, mede als gevolg van de coronacrisis, omdat het openbaar vervoer in ongenade viel en zich alleen nog weet te handhaven op plekken met een hoge reizigersdichtheid.

U raadt het al: er moet ruimte worden gevonden voor de bevolkingsaanwas en alle daarbij behorende fietsers, steps, scooters én voetgangers. Dus zal er door de lokale overheden met een begerig oog worden gekeken naar de ruimte die auto’s innemen: de wegen en parkeerplaatsen. De tijd dat er grachten werden gedempt om de auto ruim baan te geven ligt alweer veertig jaar achter ons, steeds vaker worden gedempte grachten juist weer in hun oude luister hersteld. Kortom: de auto krijgt het moeilijker in de stad. Daar hebben we als KNAC best begrip voor, maar we zullen ervoor waken dat er, óók in de nieuwe vervoersmix, een plek voor de auto zal blijven. Al was het alleen maar omdat je binnen een redelijke afstand van je bestemming moet kunnen komen.
Maar de auto die in de stad de Koning van de Weg is? Nee, dat is echt voorbij.

Wouter Kolff
Voorzitter

Misschien leuk om te lezen:

Word lid van de KNAC!

Het lidmaatschap van de KNAC – de oudste automobilistenclub van Nederland – geeft u tal van voordelen. 

Winkelwagen 0

Zoeken in knac.nl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors