Bezoekers

003100
Bezoekers vandaag : 306
Gisteren : 474

Toch even schrikken….

De WVW oftewel Wegenverkeerswet is een belangrijke wet voor weggebruikers. Er wordt veel in geregeld: over de Rijksdienst voor het Wegverkeer, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, over kentekens, de rijbevoegdheid, de verkeersregels en… over het verkeersgedrag. Want lees even mee: “Het is eenieder verboden zich opzettelijk zodanig in het verkeer te gedragen dat de verkeersregels in ernstige mate worden geschonden, indien daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is.” Ambtelijke taal inderdaad, maar veelzeggend.
Tastbaarder wordt het als ik u vertel dat er sinds 1 januari 2020 in de Wegenverkeerswet twaalf opzettelijke verkeersovertredingen zijn opgenomen die als roekeloos – gevaarlijk – rijgedrag gelden. Hieronder het sneller rijden dan de maximumsnelheid, geen voorrang verlenen, bumperkleven, door rood rijden en het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Maar ook als een handeling niet op deze lijst staat kan het nog steeds om roekeloos rijden gaan.

De reden waarom ik hier op deze plaats op in ga, is dat een schade als gevolg van gevaarlijk of roekeloos rijden niet door uw autoverzekering gedekt wordt. Wel aan een eventueel slachtoffer, want in de Wet  Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is gevaarlijk en/of roekeloos rijden geen toegestane uitsluiting. In uw polisvoorwaarden echter wél. Daarom zal de verzekeraar de schade die door roekeloos rijden aan een ander is toegebracht aan de benadeelde vergoeden, waarna deze wordt verhaald op de schuldige. In bepaalde gevallen kunt u worden verplicht om de komende twintig of dertig jaar maandelijks een bedrag aan de verzekeraar terug te betalen.

Als er alleen sprake is van schuld, bijvoorbeeld als u verblind door de laagstaande zon een auto die van rechts komt over het hoofd ziet, dan zal de verzekeraar de schade doorgaans vergoeden zonder deze later op u te verhalen. Waar heb je anders een verzekering voor? De verzekeraars moeten in hun polisvoorwaarden duidelijk omschrijven wanneer er sprake is van alleen schuld, of roekeloos rijden. Vaak komt hier een rechter aan te pas, want de belangen zijn groot. En of er sprake is van opzet en/of (bewuste) roekeloosheid blijft een subjectieve vaststelling.

Overigens zijn ook de straffen op gevaarlijk rijden verhoogd: voor gevaarlijk rijden kan er zelfs een gevangenisstraf van zes maanden worden opgelegd. Bij het bewust overtreden van meerdere verkeersregels kan dit oplopen tot twee jaar en bij ernstige ongelukken door gevaarlijk rijden zelfs tot zes jaar. Met dit laatste heb ik wat moeite, want als je ‘geluk’ hebt dat er door jouw gevaarlijk rijden bij de tegenpartij geen letsel is, kom je er meestal met een boete vanaf. Heb je echter bij dezelfde omstandigheden de ‘pech’ dat iemand wel letsel heeft, dan is de mogelijke straf niet mals. Hoe dan ook: voorkom dat u in dit soort situaties terechtkomt. Niet alleen voor uzelf, maar vooral voor de mogelijke slachtoffers.

De spelregels in het verkeer hebben we met z’n allen zo afgesproken en zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet, laten we ons er dan ook aan houden.

Kees de Regt
Manager Verzekeringen

Misschien leuk om te lezen:

Word lid van de KNAC!

Het lidmaatschap van de KNAC – de oudste automobilistenclub van Nederland – geeft u tal van voordelen. 

Winkelwagen 0

Zoeken in knac.nl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors