Wegens succes herhaald: cursus klassiekertaxateur

10 juli 2019

Voor de derde keer organiseert De Jong Klassiekertaxaties de cursus ‘taxateur klassieke voertuigen’. Deze tweedaagse cursus is vooral bedoeld voor de jongere liefhebbers die dit hele leuke vak willen leren. Dat er belangstelling voor bestaat, is gebleken tijdens de voorgaande edities in 2017 en 2018. Na het doorlopen van deze cursus, theorie en later praktijk, kunnen (aspirant-)taxateurs zich aanmelden bij enkele registers, zoals de Federatie TMV, de Stichting VRT en de Stichting RETM met het verzoek hen als lid te accepteren.

Sinds enige jaren is er bij de sectie Motorvoertuigen van de Federatie TMV de mogelijkheid een examen voor adspirant-taxateurs motorvoertuigen af te leggen. Ook in 2018 en 2019 heeft een aantal cursisten van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Na het met goed gevolg af te leggen praktische deel, hebben we tot nu toe al ruim tien nieuwe taxateurs/collega’s kunnen begroeten. Ook zijn er bij Federatie TMV hierdoor enkele nieuwe leden in het bestuur benoemd.

Om op een goede manier aan kennisoverdracht te werken heeft registertaxateur voertuigen en klassiekerliefhebber Wiebren de Jong ook voor 2019 het initiatief genomen om deze tweedaagse basiscursus te organiseren. Samen met zijn zoon Arjen heeft hij het inmiddels ruim 25 jaar bestaande kantoor De Jong Klassiekertaxaties in Scharnegoutum bij Sneek. Wiebren de Jong is in 1992 beëdigd als taxateur motorvoertuigen.

De cursusdagen worden gehouden in samenwerking met registertaxateur Kees van Stokkum uit Achterveld die het technische gedeelte van de auto’s weer voor zijn rekening neemt. Kees is vooral bekend om zijn uitgebreide kennis op het gebied van Italiaanse auto’s en motoren en is eveneens in 1992 beëdigd als taxateur. Ook Herman Steendam van de FEHAC heeft weer zijn medewerking, betreffende regelgeving en juridische oriëntatie, toegezegd.

De cursus zal worden gehouden in Emmeloord op 9 en 10 oktober 2019. Ervaring of vooropleiding in het automotive vak is een vereiste voor deelname. De kosten bedragen € 745,- voor beide dagen. Dit is inclusief de consumpties, lunches, deelname certificaat en usb stick. Separaat is er een aantrekkelijk aanbod voor 1 hotelovernachting en diner op 9 oktober. Na het theoretische gedeelte volgt later nog een deelname mogelijkheid aan een praktijk-taxatiedag in de maand november van 2019. 

Opgave kan per mail via info@dejongklassiekertaxaties.nl. Men ontvangt dan een inschrijfformulier. Bij grote belangstelling worden de deelnemers op een reservelijst geplaatst en als eerste benaderd voor een eventuele volgende cursus.

Deze artikelen zijn misschien ook interessant voor u