Hoe zit het met dieselverbod in Duitse en Nederlandse steden?

Een aantal Duitse, maar ook Nederlandse, steden voldoet niet aan de Europese eisen die gelden voor de lokale luchtkwaliteit. Het gaat daarbij om een te hoge concentratie stikstofdioxide, een bestanddeel van NOx. Een milieuzonering waarbij vooral (oudere) diesels geweerd worden, wordt hierbij wel gezien als mogelijke oplossingsrichting. Met name in Duitsland gelden dit soort milieuzones in toenemende mate ook voor relatief jonge diesels die (zie vraag 1), die inderdaad veel NOx uitstoten. Het is aannemelijk dat er in de nabije toekomst meer milieuzoneringsmaatregelen komen. Dit betekent dat vooral diesels met gebiedsbeperkingen rekening moeten houden. Slechts voor de nieuwste generatie diesels (die voldoen aan euro 6d) lijkt de kans op rijverboden in binnensteden klein.