Wat is het KNAC-standpunt rond diesels en milieuzonering?

  1. Fijnstof is het probleem niet meer, dit is opgelost sinds de komst van het af-fabriek roetfilter dat nu gemeengoed is op personenauto diesels vanaf ca. 2009. Met de komst van een MRB verhoging vanaf 2019 voor diesels zonder roetfilter wordt gebruik en aanschaf van deze groep verder ontmoedigd. Het probleem van nu is de hoge NOx uitstoot van niet alleen oude maar ook van jonge dieselauto’s. Slechts de nieuwste generatie (euro 6d) lijkt in de praktijk een acceptabel niveau te hebben.
  2. Bewustwording van de milieubelasting van dieselauto’s is een belangrijke stap. Gezonde lucht willen we allemaal. De KNAC steunt daarom de transitie naar zero-emissie mobiliteit (overgang naar verkeer zonder schadelijke uitstoot).
  3. Een milieuzone kan op onze steun rekenen wanneer deze daar substantieel aan bijdraagt. Bij invoering van een milieuzone ziet de KNAC de noodzaak voor aanvullende maatregelen om te garanderen dat al onze leden de stad in kunnen. Denk hierbij aan uitzonderingen (bv. voor oldtimers), ontheffingen (bv. voor gehandicapten), een overgangsregeling en compensatie voor mensen die fors beperkt worden in hun mobiliteit of genoodzaakt worden hun voertuig te vervangen. Verder moet er naar worden gestreefd dat binnen Nederland, en zelfs Europa, de invoering met dezelfde regels, aanduiding en methode van handhaving gebeurt. Er moet worden voorkomen dat er een lappendeken ontstaat wanneer elke stad zijn eigen regeling in voert.
  4. Maar ook zonder het instellen van een milieuzone zijn er maatregelen die de lucht in de stad schoner kunnen maken. Denk dan bijvoorbeeld aan het stimuleren van het openbaar vervoer en elektrische mobiliteit, parkeerbeleid, verkeersmaatregelen of zelfs een heel verkeerscirculatieplan. Zeker in kleinere steden hebben deze, soms ook goedkopere, maatregelen onze voorkeur.
  5. Tot slot wil de KNAC dat ook ander bronnen van luchtvervuiling dan het personenverkeer worden aangepakt.

Meer over standpunt KNAC en milieuzones